กลุ่มทุนจากต่างประเทศลงทุนในภูเก็ตกว่า 9,000 ล้านบาท

พลเรือตรี อมรโชติ สุจิรัตน์ รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากลุ่มนอมินีต่างชาติ ขึ้นกับคนไทยที่หาเศษหาเลยกับเขา คนไทยกันเองต้องหยุด ถ้าจับได้ก็ต้องทำตามกฎหมาย คิดว่า นักธุรกิจต่างชาติที่มาหากินในเมืองไทย ต้องการทำให้ถูกกฎหมาย แต่คนไทย ไปทำให้เขา โดยหาช่องทางหลีกเลี่ยงให้ ถ้าเขาทำถูกกฎหมายสบายใจที่สุด เมื่อทำผิดขึ้นมา ต้องเสียค่าจ่ายรายทางหลายราย และที่ผ่านมาข้อมูลที่ได้รับการรายงาน ระบุว่า  นักลงทุนจากประเทศต่างๆเข้ามาลงทุนในภูเก็ต มีจำนวน 107 ประเทศ ประเทศที่ลงทุนในภูเก็ตมากที่สุด คือ สหราชอาณาจักรหรืออังกฤษลงทุนประมาณ 1,284 ล้านบาท รองลงมา คือฮ่องกง ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เยอรมัน สวีเดน กลุ่มเหล่านี้ จะมีนักท่องเที่ยวชาติดังกล่าวเข้ามาประจำอยู่แล้ว

รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตกล่าวด้วยว่ารูปแบบที่เข้ามาลงทุนจะอยู่ในประเภท ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อสังหาริมทรัพย์ โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมีเนียม การก่อสร้าง ภัตตาคาร ร้านอาหาร บริษัททัวร์ในภูเก็ต มูลค่าการลงทุนที่จดทะเบียนทั้งคนไทยและต่างชาติ ทั้งหมด เป็นเงิน 62,503 ล้านบาท และในจำนวนนี้ เป็นของคนไทย 53,000ล้านบาท ของต่างประเทศ ประมาณ 9,000ล้านบาท

ในขณะที่นายชัยรัตน์ สุขบาล รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาทำธุรกิจด้วยความบริสุทธิ์ใจและประเทศไทย เปิดโอกาสให้เข้ามาลงทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ถูกต้องตามกฎหมาย  ส่วน นอมินี นั้นมีแน่นอนในภูเก็ต  และ มีเจ้าหน้าที่หรือคนไทยบางกลุ่มที่หาประโยชน์กับนักลงทุนเหล่านี้โดยมิชอบ  ถ้ากำจัดคอรัปชั่นได้จะเจริญกว่านี้  และที่ผ่านมา ทางจังหวัดภูเก็ต ไม่เคยมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง เมื่อจะเริ่มทำกันอย่างเป็นรูปธรรม เห็นด้วย แต่มองว่า ทำแบบนี้เหมือนกับแบบไฟไหม้ฟางและ นโยบายต้องชัดเจน และต่อเนื่อง จึงจะทำให้ควบคุมธุรกิจต่างๆที่เข้ามาลงทุนในภูเก็ตให้อยู่ในกรอบอย่างแท้จริง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.