จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ 9 ในดวงใจ

เมื่อเวลา 09.09 น. วันที่ 9 ก.ย. 52 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ 9 ในดวงใจ” เนื่องในวันมหามงคล วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2009 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  โดยมีนายวรพจน์  รัฐสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาววรางคณา  สุจริตกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ส่วนราชการส่วนจังหวัด  ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิชัย กล่าวว่า  ตามที่รัฐบาลจัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา  5  ธันวาคม  2552  โดยกำหนดกิจกรรม  “ 9  ในดวงใจ ”   ถวายในหลวง  ในวันมหามงคลวันที่  9  เดือน 9   ปี 2009   เวลา  09.09 น.  จังหวัดภูเก็ต  ได้กำหนดร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวัน และเวลาดังกล่าว  ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล   กล่าวถวายราชสดุดี  ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกับจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ   เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติและเสริมสร้างจิตสำนึกให้มีความจงรักภักดี  บังเกิดความรัก และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    ป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.