ภูเก็ตประชุมติดตามสถานการณ์หวัด 2009 เผยมีผู้ป่วย 326 ราย เสียชีวิต 2 ราย

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 11 ก.ย. 52 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม war room การป้องกันควบคุมแก้ไขสถานการณ์การระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด เอ (เอช 1 เอ็น 1) โดยมีนายแพทย์พงษ์สวัสดิ์  รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ กล่าวว่า จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ถึง 28 สิงหาคม 2552 มีรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) ทั่วโลก รวมผู้ป่วยทั้งสิ้นมากกว่า 209,438 ราย เสียชีวิต 2,185 ราย อัตราป่วยตายมากกว่าร้อยละ 1.04 ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยที่มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในทุกจังหวัดคิด เป็นร้อยละ 85ของอำเภอในประเทศไทย และจังหวัดที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตจำนวน 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 61 ช่วงเดือนสิงหาคมมีแนวโน้มของการรายงานผู้ป่วยยืนยันในภาคกลางและภาคใต้ลดลง สำหรับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีการระบาดอยู่ ซึ่งรัฐบาลของประเทศไทยให้ความสำคัญและมีนโยบายที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการ ป้องกันควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน ส่วนของการดำเนินการป้องกันได้มีการรายงานความก้าวหน้าตามนโยบายของจังหวัด ภูเก็ต ใน 3 เรื่องประกอบด้วย การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ ในทุกวันที่ 20 ของทุกเดือนของแต่ละหน่วยงานในจังหวัด การดำเนินงานตามนโยบายเร่งรัดให้สถานประกอบการ สถานบันเทิงติดตั้งพัดลมดูดอากาศ โดยให้สถานประกอบการ สถานบันเทิงต่าง ๆ พิจารณาดำเนินการติดพัดลมดูดอากาศหรือปรับปรุงให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก และการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ในการให้ความรู้ด้านสถานการณ์โรคฯ แก่ประชาชน เพื่อสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในจุดเสี่ยงต่าง ๆ   เป็นต้น
สำหรับ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ 2009 ของจังหวัดภูเก็ต นับถึงวันที่ 9 กันยายน 2552 มีผู้ป่วย 326 ราย เสียชีวิต 2 ราย มีสถานการณ์ฯ ลดลง และยังคงมีผู้ติดเชื้อหลงเหลืออยู่ประมาณ 2-3 คน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.