พรรคการเมืองใหม่จัดตั้งสาขาพรรคเป็นลำดับที่ 5 จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว

นาย ตรี อัครเดชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งมาที่จังหวัดภูเก็ตว่า ในขณะนี้ได้มีการรับรองการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองใหม่(กมม.)ที่มีนายสม ศักดิ์ โกศัยสุข เป็นหัวหน้าพรรค และการจัดตั้งสาขาพรรคนี้ เป็นลำดับที่ 5 จังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 48/9 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอรรคพล นนทรีย์ เป็นประธานสาขาพรรค

นอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ งานประเสริฐกิจ เป็นรองประธานสาขาพรรค , นายพิสิฐ จันทิลา เลขาธิการ ,นางสาวณัฐวรรณ จุฑาทิพย์มนตรี รองเลขาธิการ, นางศศิธร ไชยสิทธิ์ นายทะเบียน ,นางจามรี นันทศรี เหรัญญิก , นายณัฐทรงกิจ ก้องไชยยันตร์ โฆษก ส่วนคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคอีก 3 คน ประกอบไปด้วย นายสามารถ อุษมากรกุล , นายสุวินัย อุปัติศฤงค์ , และนายประยุทธ์ จิรักษา

ทั้ง นี้ทางสาขาพรรคการเมืองใหม่จะต้องรายงานการดำเนินงานให้ทางเจ้าหน้าที่กกต .ภูเก็ตทราบอย่างเป็นทางการเพื่อเจ้าหน้า ที่จะได้ไปร่วมสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่นการประชุมรวมทั้งการใช้งบประมาณต่างๆด้วย เพราะเป็นระเบียบของ กกต.ที่พรรคการเมืองทุกพรรคจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และสำหรับในปัจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ มี 2 สาขา ล่าสุดคือสาขาพรรคการเมืองใหม่ อย่างไรก็ดีพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการตั้งสาขาพรรค หลังจากที่มีการยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้ว

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.