สภาฯผ่านร่างพ.ร.บ. ตั้งศาลปกครองภูเก็ต

ศาลปกครอง

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (25ม.ค.) ได้พิจารณาเห็นชอบร่า พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต, ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี และร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วในวาระที่ 2 และ 3 ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทั้ง 3 ฉบับต่อไป โดยในที่ประชุมได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อกฎหมายมีผลบังคับแล้ว สำนักงานศาลปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณและด้านอัตรากำลัง จะต้องเร่งรัดให้ศาลปกครองภูเก็ต ศาลปกครองเพชรบุรี ศาลปกครองนครสวรรค์ เปิดทำการโดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกิน 3 ปี นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.