ประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตจัดยิ่งใหญ่ 18-26 ตุลาคมนี้ เน้นความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 19 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ตชั้น 3 นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2552 โดยมี นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมศาลเจ้าจังหวัดภูเก็ต นายทวิชาติ  อินทรฤทธิ์  วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต นายกวี  ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  เรื่องเพื่อทราบและ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา โดยในส่วนของเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบนั้น ประธานแจ้งให้ทราบว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับศาลเจ้าและหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก ประจำปี 2552 ในระหว่างวันที่ 18-26 ตุลาคม 2552 เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี  สำหรับเรื่องเพื่อทราบ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2552  รวมถึงในส่วนของเรื่องเพื่อพิจารณามีการพิจารณาในเรื่องของการจัดระบบจราจร การรักษาความปลอดภัย  การจัดหน่วยพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์ การควบคุมทรงเจ้า การประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีถือศีลกินผัก การควบคุมการใช้ประทัด  การควบคุมราคาสินค้า  การรักษาความสะอาดตามท้องถนนและศาลเจ้า และการให้ความรู้และข้อมูลการจัดกิจกรรม

ด้าน นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า ประเพณีกินผักของจังหวัดภูเก็ตมีมากว่า 100 ปี โดยในปีนี้จะจัดงานประเพณีกินผักอย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมทั้งในเรื่องของอาหาร  การแต่งกาย   การประดับธงทิว โคมไฟ เพื่อความสวยงาม  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวก่อนจะถึงหน้าไฮซีซั่น คาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน มาเลเซียและสิงคโปร์เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก  อย่างไรก็ตามในปีนี้ทางจังหวัดจะเข้มงวดในเรื่องของการเล่นปะทัดบ๊ะจ่าง  เพื่อลดการรบกวนการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว รวมถึงจะมีการตรวจตราราคาสินค้าช่วงก่อนประเพณีกินผักไม่ให้มีการจำหน่ายเกินราคาและคุณภาพต้องดี นอกจากนี้ในส่วนของอุปกรณ์ม้าทรงได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตตรวจตราอย่างเข้มงวดในเรื่องของความสะอาดของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการติดต่อโรค อาทิ โรคเอดส์

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.