‘นครภูเก็ต-กฟผ.’ ลงนาม MOU นำสายไฟฟ้าลงดินย่านเมืองเก่า

ถนนกระบี่

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ทางเทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนกระบี่ ดีบุก และเทพกระษัตรีย์บางส่วน และโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสารบริเวณถนนแม่หลวน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนายสาโรจน์ ลีลาธรรม ผอ.ฝ่ายโครงการพิเศษ 2 บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) นายวัชรินทร์ สกุลชาติ ผู้จัดการโทรศัพท์จังหวัดภูเก็ต และ CAT นายวรวิทย์ วรพิบูลย์พงศ์ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินระยะที่ 2 ภายหลังเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้รับความเห็นชอบ นอกจากนี้ จะดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและเคเบิลสื่อสารบริเวณถนนแม่หลวน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

น.ส.สมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่เทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินระยะที่ 2 บริเวณถนนกระบี่ ถนนดีบุก ถนนภูเก็ต และถนนเทพกระษัตรีบางส่วน และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ไปแล้ว 2 ครั้ง

ทนผลจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน โดย ได้ประมาณการค่าก่อสร้างโครงการเป็นจำนวนเงินทิ้งสิ้น 39,740,900 บาท แยกเป็นงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 26,476,600 บาท และเทศบาลนครภูเก็ตสมทบจำนวน 13,264,300 บาท โดยได้วางแผนการดำเนินงานออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 งานเตรียมความพร้อมใช้เวลา 40 วัน ระหว่างเดือนกรกฎาคม -สิงหาคม 2553 ระยะที่ 2 งานประกวดราคา ระยะเวลา 120 วัน เริ่มจากเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2553 ระยะที่ 3 งานก่อสร้างด้านโยธา ระยะเวลา 150 วัน เริ่มจากเดือน ธันวาคม 2553-เมษายน 2554 ระยะที่ 4 งานก่อสร้างด้านไฟฟ้า ระยะเวลา 210 วัน เริ่มจากเดือน ธันวาคม 2553-มิถุนายน 2554 ระยะที่ 5 งานตัดจ่ายรื้อถอน ระยะเวลา 30 วัน ดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 360 วัน

ส่วนระบบโทรศัพท์และระบบสื่อสารอื่นๆนั้น จากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง TOT, CAT, TT&T และผู้ให้บริการระบบสื่อสารอื่น มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามแผนงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวต่อว่า นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว เทศบาลฯ ยังได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินโครงการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายเคเบิลสื่อสาร บริเวณถนนแม่หลวน ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่จะออกสู่แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความ เรียบร้อยสวยงาม โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงจัดระเบียบสายระบบจำหน่ายแรงต่ำที่หย่อนยาน เสื่อมสภาพจากการใช้งานตลอดแนวซ้าย-ขวา ปรับปรุงแป้นมิเตอร์ไฟฟ้าและสายด้านเข้า-ออก พร้อมรื้อถอนเสาไฟฟ้าที่ยกเลิกการใช้งาน

ส่วนงานด้านระบบสื่อสารอื่นๆ จะดำเนินการจัดระเบียบสายสัญญาณสายเคเบิลต่างๆ ทั้งด้านซ้าย-ด้านขวา และรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้แล้วออก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x