นักวิชาการประมง ห่วงคุณภาพน้ำทะเลป่าตองและกมลาเสื่อมโทรม

ดร.สมเกียรติ ขอเกียรติวงศ์ นักวิชาการประมงระดับชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงสถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ว่า โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อาจพบปัญหาเพียงเล็กน้อยในบางพื้นที่ที่มีการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และชุมชนขนาดใหญ่ อย่างเช่น ทางตอนใต้ของหาดป่าตอง ซึ่งมีการปล่อยน้ำเน่าเสียผ่านคลองปากบาง ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ประกอบกับการปล่อยน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย  ซึ่งน้ำที่บำบัดแล้วถูกปล่อยออกมา ในรูปแบบที่เปลี่ยนจากสารอินทรีย์ เป็นสารอนินทรีย์ ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชขนาดเล็กในน้ำทะเล ทำให้มีจำนวนมากขึ้นแล้วเน่าตาย ส่งผลให้มีน้ำเน่าขุ่น นอกจากนี้ยังพบว่า ทาง ตอนใต้ของหาดกมลามีแนวโน้มคุณภาพน้ำทะเลเน่าเสียเช่นกัน เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสียจากชุมชน หากไม่มีการบริหารจัดการเรื่องระบบน้ำที่ดี อาจทำให้หาดกมลาและหาดป่าตองมีสภาพเสื่อมโทรมลงได้ในอนาคตได้

อย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ต ยังมีหาดกะรน ที่มีคุณภาพน้ำทะเลดีเยี่ยม โดยทางสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เตรียมประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด 14 แห่งของจังหวัดภูเก็ตในเดือนตุลาคมนี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.