‘ภูเก็ต’ เตรียมซ้อมอพยพภัยสึนามิ ก.ย.2553

ภูเก็ตนายสันติ์ จันทรวงษ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ถึงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุพิบัติภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามันว่า ขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้รับการประสาน จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติให้เตรียมความพร้อม ในการซ้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิถล่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ และคนในพื้นที่เสี่ยงภัยรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิที่อาจจะเกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

การฝึกซ้อมนั้นจะดำเนินการพร้อมกันทั้ง 6 จังหวัดอันดามัน ในพื้นที่ที่มีหอเตือนภัยล่วงหน้า โดยการฝึกซ้อมกำหนดให้มีขึ้นประมาณวันที่ 13 ก.ย. 2553

สำหรับจังหวัดภูเก็ตนั้นมีพื้นที่ที่มีหอเตือนภัยล่วงหน้าจำนวน 19 จุด แต่กำหนดให้มีจุดซ้อมใหญ่ขึ้นที่บริเวณหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ส่วนจุดอื่นนั้นก็เป็นการเปิดเสียงสัญญาณเตือนภัยซ้อมปกติ เชื่อว่าการซ้อมเตือนภัยสึนามิในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันนี้เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิด ขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่ การเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน รวมทั้งอุปกรณ์ และบุคลากรจึงถือเป็นเรื่องที่ดี

นายสันติ์ยังได้กล่าวต่อไปถึงการทำงานของศูนย์เตือนภัยล่วงหน้าตั้ง 19 หอที่จังหวัดภูเก็ตจนถึงขณะนี้ว่า จากการทดสอบของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยืนยันว่ายังสามารถทำงานได้เป็น อย่างดี และก่อนที่จะมีการซ้อมใหญ่ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จะเดินทางลงมาทดสอบการทำงานของศูนย์เตือนภัยล่วงหน้าอีกครั้ง ว่าระดับเสียงที่เตือนออกมามีเสียดังพอหรือไม่ รวมทั้งการใช้งานของหอเตือนภัยล่วงหน้ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบโดยไม่เปิดเสียงดังพบว่าหอเตือนภัยทั้ง 19 แห่งยังสามารถใช้งานได้อยู่

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.