งานแถลงข่าวการจัด งานรวมญาติสืบสายสกุล ย่าจัน-ย่ามุก ครั้งที่ 2

งานแถลงข่าวการจัด งานรวมญาติสืบสายสกุล ย่าจัน-ย่ามุก ครั้งที่ 2

Thepkrasatree-Announce

 

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน นายอุรุพงศ์ ประทีป ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการจัดงานรวมญาติ สืบสายสกุล ย่าจัน-ย่ามุก ครั้งที่ 2 เป็นผู้กล่าวแถลงข่าวการจัดงานรวมญาติฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา17.00 – 24.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ สะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีทายาทสายสกุล ย่าจัน-ย่ามุก ได้ร่วมกันจัดงาน โดยในวันดังกล่าว ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นลูกหลานสืบสายสกุลของ ย่าจัน – ย่ามุก เช่นเดียวกัน เพราะมารดา คือ หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา มีสายสกุลเดิม คือ ณ ถลาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรวมสายสกุลย่าจัน – ย่ามุก ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด นอกจากจะเป็นการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่เครือญาติแล้ว มีการจัดทำทำเนียบประวัติสืบสายสกุล และร่วมฟื้นฟูสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงแบ่งปันความช่วยเหลือต่อสังคม ผ่านการจัดตั้ง มูลนิธิ “สืบสายสกุล ย่าจัน- ย่ามุก” ในอนาคต สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในงานมีการจำหน่ายรูปหล่อจำลองและล็อกเก็ตหินรูป ย่าจัน – ย่ามุก อาหารพื้นบ้านราคาถูก สะอาด อร่อย และการแสดงดนตรี จากศิลปินชื่อดัง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ผู้สนใจสามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณธนิต ประทีป ณ ถลาง โทร 08 1788 8898
คุณวรเดช ประทีป ณ ถลาง โทร 08 6470 3068
คุณนิตยา ประทีป ณ ถลาง โทร 08 6682 6182

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.