เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 5 ดาว

เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 5 ดาว

โรงแรมเดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562 ระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 3 ปี (2020-2022) จากมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย อีกทั้งได้เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด รีสอร์ทฯ ได้ดำเนินการผ่านตามเกณฑ์ของโครงการฯ และประสบความสำเร็จในการจัดการด้านปัญหายาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว จนได้รับประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace) ระดับ 1

Website: www.thesiskata.com
Tel: +66 (0)76 609 555
Facebook: www.facebook.com/thesiskata
Instagram: thesiskata

#thesiskata #stayinstyle #AKSARACollection #5starsresort #designresort #katabeach #phuket

โรงแรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 5 ดาวและประกาศนียบัตรโครงการสีขาว
โรงแรมเดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวปี 2562 ระดับ 5 ดาว เป็นเวลา 3 ปี (2020-2022) จากมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
โรงแรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับมอบประกาศนียบัตรมาตรฐาน 5 ดาวและประกาศนียบัตรโครงการสีขาว
ประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว (Drugs Free Workplace) ระดับ 1

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.