ช่างปรับอากาศ โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท รับรางวัล จาก Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

ช่างปรับอากาศ โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท รับรางวัล จาก Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ทได้เข้าร่วมเเข่งขันในงาน Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019 ซึ่งทางรีสอร์ทได้ส่งเเผนกช่างทั้งหมด 2 ท่านได้เเก่ นายพิษณุวัชย์ ชื่นอารมย์ และนายสิทธินันท์ ยังเจริญ เข้าเเข่งขันช่างปรับอากาศ โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเเข่งขันในครั้งนี้

ช่างปรับอากาศ โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

ช่างปรับอากาศ โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

ช่างปรับอากาศ โรงเเรม เดอะซิส กะตะ รีสอร์ท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก Phuket Hotel Craft & Skill Expo 2019

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.