ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา ยินดีต้อนรับคุณหมอพลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม

ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา ยินดีต้อนรับคุณหมอพลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม

คุณหมอพลวัฒน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณหมอพลวัฒน์จบการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยวิชาเลือกจากมหาวิทยาลัยมิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นคุณหมอพลวัฒน์ได้เลือกศึกษาต่อด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อีกทั้งยังได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟูสุขภาพ สหรัฐอเมริกา (ABAARM) และวุฒิบัตรด้านเวชศาสตร์ป้องกันจากแพทยสภา พร้อมความเชี่ยวชาญของคุณหมอยังรวมไปถึงวิทยาการด้านจักษุวิทยา การบำบัดด้วยฮอร์โมนทดแทน การให้สารอาหารและวิตามินเสริมผ่านทางหลอดเลือด โอโซนบำบัด การใช้แสงเลเซอร์ภายในลูกตาเพื่อการผ่าตัด การล้างพิษหลอดเลือด และการทำเซลล์บำบัด

คุณหมอพลวัฒน์เป็นผู้ชื่นชอบด้านดนตรี และคลั่งไคล้ในกีฬาเทนนิส ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณหมอมีเข้าใจความต้องการของคนไข้และผู้ที่เดินทางเข้ามาขอคำปรึกษา พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพและการใช้ชีวิตที่ดีแก่คนไข้ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธัญญปุระเป็นอย่างดี ธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬาพร้อมด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญของศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณหมอพลวัฒน์เข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นทางการ

นอกจากความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้ว คุณหมอพลวัฒน์ยังนำความรู้ด้านการใช้ชิวิตพร้อมการส่งเสริมโภชนาการที่ถูกต้อง และโภชนาการบำบัดมาสู่ธัญญปุระ ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบอันสำคัญเพื่อจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ไม่เพียงเท่านี้ คุณหมอพลวัฒน์ยังมีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง ปัญหาผมร่วงและผมบาง ซึ่งจะถูกนำมาประยุกต์ใช้ที่ธัญญปุระ ภูเก็ต เพื่อนำไปสู่การสร้างมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของคนไข้และลูกค้าทุกคน ซึ่งรวมไปถึงการค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อให้การรักษา โดยเน้นรูปแบบการให้คำปรึกษาที่พิเศษเฉพาะตัวและตอบสนองความต้องการของคนไข้และผู้ที่มาใช้บริการด้านการกีฬา และด้านสุขภาพที่ธัญญปุระ

พื้นฐานความสามารถของคุณหมอพลวัฒน์ ล้วนมาจากพื้นฐานทางด้านจิตใจซึ่งรักที่จะเข้าใจผู้อื่นก่อนเสมอและการทำงานอย่างมืออาชีพ อันเป็นองค์ประกอบหลักที่คุณหมอพลวัฒน์เลือกที่จะนำมาผนวกเข้ากันกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของธัญญปุระ รีสอร์ทสุขภาพและกีฬา โดยคุณหมอพลวัฒน์ได้กล่าวไว้ว่า “ผมเชื่ออย่างแรงกล้าในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคน และผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ธัญญปุระได้ตั้งปณิธาน จะช่วยให้ผมได้สามารถช่วยให้คนอื่นๆ อีกมากมายได้มีสุขภาพที่ดีอย่างแท้จริง”

Related Post

แชร์ 3 ไอเดียสร้างสรรค์ลูกโป่งงานวันเกิดให้เซอร์ไพร์ส!

แชร์ 3 ไอเดียสร้างสรรค์ลูกโป่งงานวันเกิดให้เซอร์ไพร์ส!

‘วันเกิด’ คือหนึ่งในวันสำคัญที่สุดในแต่ละปีสำหรับทุกคน เพราะนอกจากจะเป็นวันที่ยืนยันถึงการเติบโตขึ้นอีกขั้น ยังเป็นวันที่คนสำคัญในชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.