ทบ.ศรีสุนทร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

ทบ.ศรีสุนทร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้(9/10/55) บริเวณอนุสาวรีย์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยมีนายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลศรีสุนทร ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลศรีสุนทร ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ทรงยศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้นั้น เป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นกับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการด้านสาธารณะร่วมกันในภาพรวม เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมโดยทั่วกัน นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงถึงพลังสามัคคีในการร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้

นายวรวุฒิ ยังกล่าวอีกว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทรเป็นพื้นที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางมีผู้สัญจรผ่านไปมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรอยู่ในพื้นที่ มีผู้คนแวะเวียนมาสักการะอยู่เสมอ อีกทั้งจังหวัดภูเก็ต กำลังจะเข้าสู่เทศกาลถือศิลกินผัก ดังนั้นสถานที่แห่งนี้และบริเวณถนนเทพกษัตรีจึงจำเป็นจะต้องมีการดูแลเป็นการพิเศษ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดสองข้างทางถนน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.