โปรโมชั่นดีจากศรีพันวา

โปรโมชั่นดีจากศรีพันวา

ส่วนลดค่าอาหาร 30% สำหรับคนภูเก็ต
ทุกห้องอาหาร (ยกเว้น Baba Nest)
วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563

*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง 076371008
**กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือใบอนุญาตทำงาน ที่ระบุว่าอาศัย หรือทำงาน ในจังหวัดภูเก็ต

โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา
โปรโมชั่นดีดีจากศรีพันวา

 

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.