โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องด้วยโรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกันมาอย่างดี อาทิ เช่น, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และพี่น้องสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากประชาชนทั่วไป ในแต่ละครั้งที่จัดขึ้นก็ได้รับผลการตอบรับจากประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในบริเวณพื้นที่เขตป่าตองและจังหวัดภูเก็ตโดยรอบมากขึ้นทุกปี

ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตได้เสนอให้โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณที่จัดเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาโลหิตและอวัยวะ โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง โดยมีคุณ สิทธิชัย ธนากรเจริญ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนของหน่วยงาน เข้ารับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรม บรรจงจุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราฎร์ธานี

และในปีนี้โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะขึ้นอีกครั้ง เพื่อจัดหาโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลไว้อย่างพอเพียง และทันท่วงที รองรับในช่วงฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้น วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข อิ่มอร่อยกับเมนูช่วงคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีชวด

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข อิ่มอร่อยกับเมนูช่วงคริสมาสต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีชวด

14 ธันวาคม 2562 ภูเก็ต ประเทศไทย – โรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.