สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี และมีโรงแรมเข้าร่วมการแข่งขันถึง 36 โรงแรมในกลุ่มสมาชิกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2560

ในปีนี้ทางโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภท รวมทั้งการร่วมแสดงโชว์ในส่วนของเชียร์ลีดเดอร์ในวันพิธีปิดงานการแข่งขัน วันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆของโรงแรมมีดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกีฬาเปตองคู่ผสม , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวิ่งมินิมาราธอนประเภทชาย , รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ประเภทกีฬาฟุตบอลหญิง

ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานและผู้บริหาร ให้ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำประโยชน์จากการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมรวมไปถึงการอยู่ร่วมในสังคมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.