โปรโมชั่น: ลอยกระทง ณ SWAY WITH ME garden restaurant & bar

โปรโมชั่น: ลอยกระทง ณ SWAY WITH ME garden restaurant & bar

วัน-เวลา: พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 – 22.00 น.
ราคา: 750 บาท (ต่อคน)

** ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ**
โทร +66 (0)76 363 333
อีเมลล์ info@sleepwithmehotels.com

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.