โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 10

โรงแรม สลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและอวัยวะมาเป็นระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง และมีหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมกันมาอย่างดี อาทิ เช่น, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และพี่น้องสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตและอวัยวะจากประชาชนทั่วไป

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง จ.ภูเก็ต ร่วมกับ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่ รับบริจาคโลหิตและอวัยวะ ครั้งที่ 10 เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพื่อรองรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว รวมถึงในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งในแต่ละปีจะมียอดผู้ป่วยและประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้ ได้มีผู้ให้ความสนใจทั้งในบริเวณใกล้เคียงและทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ เข้ารว่ม บริจาคโลหิตทั้งหมด 123 ท่าน

บริจาคได้ 96 ท่าน เป็นจำนวน 43,200 ซีซี และ บริจาคไม่ได้อีก 27 ท่าน
บริจาคอวัยวะ 6 ท่าน และบริจาคดวงตา 6 ท่าน

โดยที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557 -2561 ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 346,400 CC / 840 ถุง และยอดรวมผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งหมด 18 ท่าน , บริจาคดวงตา จำนวน 19 ท่าน ซึ่งการจัดรับบริจาคโลหิตและอวัยวะในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 10 ซึ่งทำให้ คนรู้จักเยอะขึ้นและให้ความสนใจมากขึ้น รวมทั้งเป็นตัวอย่างให้กับหน่วยงานอีกหลายองค์กรที่จัดกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ขึ้นมา ครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม ปี 2562

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.