ภูเก็ตออกมาตรการเข้มป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่

ภูเก็ตออกมาตรการเข้มป้องกันลดอุบัติเหตุ ทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่

ภูเก็ตออกมาตรการเข้มป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2558โดยมีนายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ นายพัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร.ต.ตระกูล โทธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต นายสัญญ์ธวัช ริ้วเหลือง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ต พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

สำหรับการประชุมที่สำคัญมีการพิจารณาประกอบด้วยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้แก่การบังคับใช้กฎหมายมีการปรับแผนการตั้งจุดตรวจหลักให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงปัญหาอุบัติเหตุ จัดตรวจรอง – จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการการประชาสัมพันธ์ มาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการกู้ชีพ และมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางทะเล

นายนิสิตกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนทางหลวงสายต่างๆเป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติเกือบ 3 เท่า นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลด้วย ส่งผลให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีอุบัติเหตุทางทะเลเกิดขึ้นด้วยก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก โดยจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 – 5 มกราคม 2558 รวม 7 วัน เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุทั้งทางถนนและทางทะเลรวมทั้งจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ จากช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ให้เหลือน้อยที่สุด

ด้านนายสัญญ์ธวัชกล่าวว่า ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตจะจัดรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุจะจัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นอกจากนี้จะเน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการจราจรทางบกและทางทะเล การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่โดยสารยานพาหนะ และการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มโดยจะมีตั้งด่านทั้ง 3 อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมือง จำนวน 4 ด่าน อำเภอกะทู้จำนวน 3 ด่าน และอำเภอถลาง จำนวน 3 ด่าน และจะเพิ่มด่านตรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีก 19 ด่านด้วย

ด้านนายภูริพัฒน์กล่าวว่า ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคภูเก็ตร่วมกับตำรวจน้ำและเครือข่ายภาคประชาชนได้จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีการควบคุมความเร็วของเรือ การใส่เสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยวโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามประกาศบังคับให้ผู้ประกอบการเรือเข้มงวดการใส่เสื้อชูชีพนอกจากนี้ทางเจ้าท่าจะเน้นตรวจสารเสพติด แอลกอฮอล์พนักงานประจำเรือพร้อมจัดพนักงานประจำท่าเรือโดยสาร 11 ท่าเรือจำนวน 15 คน ในการดูแลบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่า

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.