เทศบาลราไวย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่สวนสาธารณะหนองน้ำในหาน หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2554 มีนายบุญศุภภะ ตัณฑัยย์ ที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต และคณะ นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราไวย์ และคณะ นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการเทศบาลตำบลราไวย์ นายกะวิ สารณาคมน์กุล ประมงจังหวัดภูเก็ต ข้าราชการเกี่ยวข้องในสังกัด รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงาน องค์กรเอกชน เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยว จำนวนมาก เข้าร่วมกิจกรรม

นายราเชน พันทรกิจ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต จัดงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และยังเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ในพื้นที่หนองน้ำในหานให้มีผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้ชาวบ้านบริเวณนี้ สามารถจับสัตว์น้ำมาบริโภค หรืออาจทำเพื่อการเสริมรายได้ให้กับครอบครัว และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ตลอดไป อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากกิจกรรมจากการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำแล้ว จะมีการร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะในบริเวณชายหาดในหานด้วย

ด้านนายกะวิ สารณาคมน์กุล ประมงจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ได้แก่ พันธุ์กุ้งทะเล 1,800,000 ตัว และพันธุ์ปลากะพงขาว 10,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณหนองน้ำในหาน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง และเป็นการเพิ่มผลผลิตเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ให้มีความอยู่ดีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึก ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ การบริหารจัดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ำ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณหนองน้ำในหานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท ร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ จัดกิจกรรมฟื้นฟูป่าชายเลน

ตัวแทนจิตอาสา 110 ท่านจากโรงแรมเจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา และโรงแรมในเครือแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.