สร้างปะการังเทียม ฟื้นฟูแหล่งดำน้ำเกาะราชาใหญ่

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยถึงโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบการใช้ประโยชน์แนวปะการังธรรมชาติ โดยการจมหมู่เรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำบริเวณเกาะราชาใหญ่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่าโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทางศูนย์ฯ กับสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะราชาใหญ่ และชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะราชาใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริเวณเกาะราชามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่ง ผลให้กิจการด้านการท่องเที่ยวประเภทดำน้ำเข้ามามีบทบาทและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความแออัดและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลดังกล่าว

“วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังธรรมชาติเกาะราชาใหญ่ โดยการสร้างฐานเพิ่มพื้นที่สำหรับการลงยึดเกาะของตัวอ่อนปะการัง เพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มแหล่งดำน้ำ ลดผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในแนวปะการังธรรมชาติ เพิ่มโอกาสให้แนวปะการังมีการพักฟื้นตัว ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต เป็นสิ่งป้องกันและเป็นสิ่งกีดขวางการทำการประมงอวนลากในพื้นที่อนุรักษ์ ป้องกันความเสียหายของเครื่องมือประมงพื้นบ้าน”

ด้านรูปแบบของการสร้างปะการังเทียมนั้น จะมีการนำซากเรือเหล็กซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนจำนวน 2 ลำ ซึ่งมีขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 18 เมตร กับขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 28 เมตร และอยู่ระหว่างการจัดหาอีก 1 ลำ นำไปจมไว้ที่บริเวณหน้าอ่าวทือ เกาะราชาใหญ่ โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและทำความสะอาดนำวัสดุที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องยนต์ น้ำมัน เป็นต้น ออกจนหมดก่อนจะนำไปจัดวาง คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีมรสุมคลื่นลมแรง การจมเรือสามารถทำได้สะดวก

สำหรับสาเหตุของการจัดทำแหล่งปะการังบริเวณเกาะราชาใหญ่ นั้นคือเนื่องจากภายหลังเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ เมื่อปี 2547 ทางศูนย์ฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะราชาใหญ่ ได้ทำการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิถล่ม โดยการจัดสร้างปะการังเทียมซึ่งใช้วัตถุแท่งคอนกรีตรูปเต๋า เพื่อเป็นฐานสำหรับการลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง เพิ่มพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการจมซากเรือปลดระวาง จำนวน 2 ลำ และสร้างประติมากรรมสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำ ในบริเวณแนวปะการังธรรมชาติ เพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของปะการังเกาะราชาใหญ่ และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหลบภัยของสัตว์น้ำ และสิ่งมีชีวิตนานาชนิด รวมทั้งยังเป็นแนวกีดขวางป้องกันพื้นที่ระบบนิเวศพื้นที่ทะเลชายฝั่งในเขต 300 เมตร เพิ่มแหล่งทำการประมงให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ผลจากการดำเนินการในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับสูงเพราะปัจจุบัน แท่งคอนกรีตที่นำไปวางไว้มีปะการังขึ้นปกคลุมเกือบทุกแท่ง และมีสัตว์น้ำเข้าไปอาศัยจำนวนหลากหลายชนิด เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมจำนวนมาก โดยในแต่ละวันจะมีบริษัทดำน้ำนำนักท่องเที่ยวไปดำน้ำไม่น้อยกว่า 15 บริษัท และมีนักท่องเที่ยวนักดำน้ำไม่ต่ำกว่า 200 คน เนื่องจากเกาะราชาใหญ่อยู่ไม่ไกลจากฝั่งสามารถไปเช้ากลับเย็นได้ภายในวันเดียว

Related Post

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าภายในโรงแรม

ทางโรงแรมเผยแนวคิดสำหรับการสร้างอนาคตที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมถึงโครงการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และการกำจัดเศษอาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.