มอ.ภูเก็ต รับบริจาคขยะรีไซเคิล

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคี  โดยขอรับบริจาคขยะรีไซเคิล (ขวดพลาสติก  แก้ว  กระดาษ  โลหะ)  เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมจิตสำนักในการรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีกับวิทยาเขตภูเก็ต โดยขอรับบริจาคขยะจากทุกหน่วยงาน/ฝ่าย/คณะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพื่อนำไปจำหน่าย  และนำเงินที่ได้มาตั้งเป็นกองผ้าป่าสามัคคี (วัสดุรีไซเคิล)  นำมาทอดในบริเวณสถานที่จัดงาน  เพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งเป็นกองทุนกู้ยืมฉุกเฉินให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  อันเป็นการส่งเสริม การศึกษาของเยาวชนของประเทศต่อไปในการนี้ กลุ่มงานสนับสนุนงานกิจการนักศึกษา  จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี (ขยะรีไซเคิล)  ในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา โดยรับบริจาคตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.