รายงานพิเศษ : โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามและมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

รายงานพิเศษ : โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามและมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา ก่อสร้างเพื่อ รองรับการปฏิบัติศาสนกิจและบริการพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในช่วงที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ แทนการใช้อาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งค่อนข้างคับแคบและแออัด ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาการเรียนการสอนของลูกหลานชาวมุสลิม เป็นสถานที่สำหรับพัฒนาอาหารฮาลาล และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

สำหรับงบประมาณในการก่อสร้าง ใช้งบประมาณในการดำเนินการ จำนวน 250 ล้านบาท เนื้อที่ประมาณ 19 ไร่เศษ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ

  • ระยะแรกในส่วนของอาคารมัสยิดกลางใช้งบประมาณ 150 ล้านบาท
  • ส่วนระยะที่ 2 จะเป็นอาคารบริการซึ่งจะใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท รวม 250 ล้านบาท

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

โครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา

ขณะนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้ว และสามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างได้ สำหรับสถานที่ตั้งโครงการศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และมัสยิดกลางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา อยู่ที่บริเวณด้านข้างวิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x