ภูเก็ตจัดงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2556

ภูเก็ตจัดงาน “วันทะเลโลก” ประจำปี 2556

ภูเก็ตจัดงาน "วันทะเลโลก" ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 สถานแสดงพันธุ์สัตว์นาภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2556 โดยมีพลเรือโท ธราธร ขจิตสุวรรณ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วม

ทั้งนี้นายสมบัติ ภู่วชิรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญ สถานแสดงพันธุ์สัตว์นาภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้กล่าวว่า เนื่องด้วยในวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันทะเลโลก หรือ World Oceans Day เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั่วโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล ซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2535 ในการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกด้านสิ่งแวดล้อม หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล จนกระทั่งในปี 2551องค์การสหประชาชาติ

ภูเก็ตจัดงาน "วันทะเลโลก" ประจำปี 2556

จึงกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก โดยเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2552 ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมในการดูแลรักษาทะเลและมหาสมุทร อย่างพร้อมเพียงกันในวันสำคัญนี้ โดยในปีนี้ ทางองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อการจัดงานคือ “ร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล” ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการศึกษาวิจัย สงวนอนุรักษ์ ฟื้นฟู คุ้มครองป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาโดยตลอด

สำหรับกิจกรรมในปีนี้ประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ การปลูกปะการัง การปล่อยพันธ์สัตว์น้ำทะเล ได้แก่ปลากะพงขาวจำนวน 19,999 ตัว เต่าทะเล 29 ตัว นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ คือ ทัพเรือภาคที่ 3 เทศบาลตำบลวิชิต อบจ.ภูเก็ต ผู้ประกอบการโรงแรม สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งการร่วมปกป้องรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงสมบูรณ์ตลอดไป

ภูเก็ตจัดงาน "วันทะเลโลก" ประจำปี 2556

ด้านนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวว่า ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตลอดจนป่าชายเลน เป็นแหล่งทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่งคงของประเทศ อดีตที่ผ่านมาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมาก เช่นการบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าชายเลน การจับสัตว์น้ำอย่างไร้ขีดจำกัด ประกอบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อโทรมลง เช่นน้ำเน่าเสีย มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติ ทั้งทางตรงทางอ้อมเป็นอย่างมาก

ดังนั้นเราในฐานะประชาชนชาวไทย ความร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป ดังคำขวัญของวันทะเลโลกในปีนี้ คือ “ร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล” และทุกๆ กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงพลัง ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เสมือนเป็นกลไกที่สำคัญในการปกป้อง คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งของชาติให้คงอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน คนรุ่นหน้า ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม http://events.phuketindex.com/world-oceans-day-2013-1605.html

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.