อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน

อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน

สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เชื่อมั่นบ้านคอนโดฟื้นตัวแน่ผ่านวิกฤติโควิค 19 ด้วยศักยภาพที่ได้เปรียบหลายประเทศทั่วโลก ที่ โรงแรมโบ๊ทลากูน จังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต จัดเวทีเสวนา “แนวทางตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก” โดยมีตัวแทนจาก กรมที่ดิน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ประกอบการบ้านและคอนโดในพื้นที่เข้าร่วม

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ได้มีการประเมินสถานการณ์ ผลกระทบวิกฤติโควิด-19 ที่ผ่านมารวมถึงประสบการณ์มีทางภูเก็ตได้นับผลกระทบมาตลอดเวลาตั้งตั้งปี พ.ศ.2540 วิกฤติต้มยำกุ้ง ปี 2547 ภัยพิบัติสึนามิ ปี 56 การขัดแย้งทางการเมืองจนเป็นที่มาการรัฐประหารและมาถึงปี 62 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค 19 ที่ผ่านมาของภูเก็ต ภาพรวมภูเก็ตได้รับผลกระทบและกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วทั้งด้านการท่องเที่ยวและตลาดที่อยู่อาศัย จากตัวเลขการโอนทรัพย์สินของที่ดิน จ.ภูเก็ต ที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคม 1,400 ราย เดือนมิถุนายน 4,100 ราย มีรายได้ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี อากรแสตมป์และภาษีค่าธุรกิจเฉพาะ มากกว่า 100 ล้านบาท ตลอดจนการเปิดตัวของธุรกิจ ในปี 2562 มีการเปิดตัวโครงการอาคารชุด 8 โครงการ จัดสรร 2-3 โครงการ แสดงให้เห็นว่าตลาดยังเดินอยู่เพียงแต่อาจเป็นด้วยเรื่องมาตรการณ์ในการทำงานของทางภาครัฐในเรื่องการปิดเมือง การทำธุรกรรมหรือเดินทางข้ามเขต และหากแนวโน้มการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อได้หรือลดลง รวมถึงมาตรการช่วยเหลือภาครัฐ การผ่อนปรน การปรับโครงสร้างหนี้ นโยบายลดหย่อนภาษี ภูเก็ตน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นนอน

อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน
นายอิกอร์ โปตัสโซฟ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ขณะที่ นายอิกอร์ โปตัสโซฟ นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ มองว่า ภูเก็ตมีศักยภาพในเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขและโควิค 19 ด้วยราคาตลาดอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ตยังมีราคาถูกกว่าอีกหลายประเทศทั้งเอเซียและยุโรป เชื่อว่ารอสักนิดภูเก็ตจะกลับมาเหมือนเดิม

นายอิกอร์ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าราคาของอสังหาริมทรัพย์จะไม่ลดลง มีแต่จะขึ้นเพราะว่ามีความต้องการของตลาด ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการของตลาดปัจจุบัน ยังต้องการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งมีจำนวนจำกัด แต่การชะลอในช่วงนี้เกิดจากข้อจำกัดของการเดินทางและช่องทางที่จะเดินทางระหว่างประเทศช่วงนี้ไม่สามารถเดินทางมาได้

เราควรคำนึงถึงจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ในแง่ที่ว่าภูเก็ตมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ด้วยสภาพอากาศที่ดี ระบบนิเวศน์ที่สะอาด ชายหาดที่ดี คนไทยเป็นคนดีและใจดีกับชาวต่างชาติ มีอากาศที่ดี สะอาด และมีชายหาดที่สวยงามตลอดทั้งปี ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งสำคัญที่สุด คนไทยไม่เหมือนชาติไทยในโลก เป็นคนที่มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้การต้อนรับทุกเชื้อชาติ ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นที่ที่เหมาะสม สำหรับอยู่อาศัยและมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกนี้ ที่เหมือนจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ถ้าคุณเปรียบเทียบราคาของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย กับราคาของอสังหาริมทรัพย์ ในประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต คุณจะมองเห็นแบบชัดเจนว่า ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มีเอกลักษณ์ตรงกับความต้องการของตลาด มีราคาที่ถูกกว่าและมีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาได้ในอนาคตอีกด้วย”

อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน
นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต

ด้าน นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เปิดเผยว่า “จากตัวเลขการจัดสรร หรือยอดการโอนทรัพย์สินค่อนข้างอยู่ในภาวะปกติ อาจเป็นเพราะมียอดการขายก่อนหน้านี้ ในภาพรวมน่าจะมีการชะลอตัว แต่ช่วงนี้ผู้ซื้อมีอำนาจในการต่อรอง สามารถซื้อทรัพย์ได้ในราคาถูกและมีคุณภาพ รวมถึงผู้ประกอบการที่มีกำลังทรัพย์ ก็จะมีโอกาสซื้อที่ดินในราคาที่ไม่แพง เพื่อเก็บไว้ทำกำไรในอนาคตได้”

อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน
เสวนา “แนวทางตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก”
อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน
การบรรยายสรุปสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ไตรมาสแรก ปี 2563 โดย คุณวีรชัย ปราณวีรไพบูลย์ และคุณกนก สัตยพันธ์ กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต
อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน
อสังหาฯภูเก็ตเชื่อมั่น ภูเก็ตผ่านวิกฤติโควิค 19 ได้แน่นอน

 

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.