ภูเก็ตเปิดโครงการ อีเอ็ม เพื่อประชาชน 84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร

EM Phuket

ทสจ.ภูเก็ต เปิดตัวโครงการ อี เอ็ม เพื่อประชาชน “84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย” บูรณาการทุกภาคส่วน ผลิตจุลินทรีย์ก้อน ส่งไปช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียพื้นที่ประสบอุทกภัย

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 พ.ย.ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการผสมก้อนจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง EM Ball และน้ำหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์ขยาย) ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยกำจัดน้ำเสีย และนอกจากนี้ยังได้มีการเปิดตัวโครงการ อี เอ็ม เพื่อประชาชน “84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย” ด้วย โดยมีนายภพพล ศิริลักษณพงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (ทสจ.ภูเก็ต) เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มงานสิ่งแวดล้อม ทสจ.ภูเก็ต ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธาน ทสม.จ.ภูเก็ต และผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายภพพล กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรงในพื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทย และได้ส่งผลให้เกิดสภาพน้ำท่วมขังจนเกิดเป็นปัญหาน้ำเน่าเสียในหลายพื้นที่ ดังนั้น กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ หลักในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจากปัญหาน้ำเน่าเสียจากการท่วมขังของน้ำเป็นระยะเวลานาน จึงมีความประสงค์ที่จะบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เป็นผลต่อเนื่องจากอุทกภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภายใน ภายนอกกระทรวงและภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำ อี เอ็ม เพื่อประชาชนภายใต้โครงการ “84 หมื่นลูก 84 หมื่นลิตร พิชิตน้ำเสีย” ด้วยการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทัพษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป และได้มอบหมายให้ สำนักงาน ทสจ.ทุกจังหวัด ตลอดถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั่วประเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการจัดทำ อีเอ็ม เพื่อประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมผลิตจุลินทรีย์ก้อน สำหรับแจกจ่ายประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียเป็นการเร่งด่วน

ในส่วนของ สำนักงาน ทสจ.ภูเก็ต ได้รับนโยบายที่ดีดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำเน่าเสียในพื้นที่ประสบอุทกภัย ถึงแม้ว่าจังหวัดภูเก็ตของเราจะไม่ประสบปัญหาดังกล่าว แต่จังหวัดภูเก็ตสามารถที่จะผลิตจุลินทรีย์ก้อน ส่งไปช่วยประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ จึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนจะได้ร่วมมือกัน เพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของประเทศไทย นายภพพล กล่าว

Share:

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.