จัดกิจกรรม “ทำภูเก็ตให้สะอาด” 20-22 ก.ย. นี้

จัดกิจกรรม “ทำภูเก็ตให้สะอาด” 20-22 ก.ย. นี้

จัดกิจกรรม "ทำภูเก็ตให้สะอาด" 20-22 ก.ย. นี้ เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (9 ก.ย. 56) นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมร่วมใจทำภูเก็ตให้สะอาด โดยมี ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คุณหญิงชดช้อย โสภณพานิช นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) นายเกษม สุขวารี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) กำหนดจัดโครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาด สนับสนุนโครงการ Clean up the World สหประชาชาติ ภายใต้กิจกรรมทำภูเก็ตให้สะอาดในระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2556 เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะของจังหวัดและเป็นการสร้างความตื่นตัวใก้กับชาวภูเก็ตในการร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมของจังหวัด รวมถึงการณรงค์เพื่อรักษาสภาพ
แวดล้อมและความสะอาดร่วมกัน โดยจะดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดภูเก็ต

คุณหญิงชดช้อย กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2545-2547 สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ต จัดทำโครงการ “ภูเก็ตน่าอยู่ด้วยรีไชเคิล” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะของจังหวัด โดยสร้างกระบวนการและกิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียนและโรงแรม พร้อมกระตุ้นให้นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ลดปริมาณขยะและจัดการขยะอย่างถูกต้องครบวงจร โดยระหว่างการดำเนินโครงการ สามารถรวบรวมขยะรีไซเคิลได้ 8,022.9 ตัน คิดเป็นมูลค่าการประหยัดได้ประมาณ 48,761,703.23 บาท จากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 95 แห่ง แบ่งเป็นโรงเรียน 43 แห่ง ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 27 แห่ง อบต. และเทศบาล 12 แห่ง ร้านรับซื้อของเก่า 10 แห่ง ชุมชน 2 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้จุดประกายและสร้างความตื่นตัวให้กับชาวภูเก็ตในการร่วมมือกันดูแลสภาพแวดล้อมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดมา

สำหรับในครั้งนี้ ตาวิเศษ ได้รับการติดต่อจากอาสาสมัครในจังหวัดภูเก็ตให้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมอีกครั้ง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในจังหวัดภูเก็ต วางแผนดำเนินโครงการ “ร่วมใจทำภูเก็ตให้สะอาด” ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้ชาวภูเก็ตร่วมกันดูและรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดโดยเริ่มต้นจากวัน “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” วันที่ 20-22 ก.ย. 2556

Share:

Related Post

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

โปรฯ ท้าฝน “อะคิมิซึ เทนด้ง” เจ้าของรางวัลเหรียญทอง 8 สมัย

ร้านอาหารญี่ปุ่น เจ้าของรางวัลเหรียญทองแชมป์เทนด้ง 8 สมัยซ้อนจากประเทศญี่ปุ่น การันตีความอร่อยด้วยรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมามากกว่า 135 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.