ภูเก็ตดึงผู้เชี่ยวชาญพิจารณาโครงการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ต.ค. 52 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวดัภูเก็ต นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายองอาจ ชนะชาญมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการพิจารณาโครงการที่คณะกรรมการมีมติให้ตรวจสอบสภาพื้นที่โครงการจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการขุดดินและถมดิน เพื่อออกแบบโครงการกะตะร็อคส์ ต.กะรน โครงการกะตะร็อค จำนวน 30 ห้องและโครงการไม้ขาวดรีมรีสอร์ท แอนด์สปา จำนวน 22 หวัง ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบทั้ง 3 โครงการ นอกจากนี้มีการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นฯ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการจัดสรรที่ดินฉลอง มิราเคิล จำนวน 39 แปลง โครงการอาคารชุดพักอาศัย ภูเก็ต พัชรา 61 ห้อง และโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 4 ชั้น จำนวน 20 ห้อง ตั้งอยู่บื้นที่ตำบลเชิงทะเล อ. ถลาง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเช่นกัน ตลอดจนการพิจารรณากลั่นกรองรายงานอีก 8 โครงการ

นายวิชัย กล่าวว่า ทางคณะกรรมการชุดใหม่จะมีผุ้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ ประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน การพิจารณาแต่ละโครงการจะมีการเข้มเป็นพิเศษ เพื่อจะให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมของจังหวัดและทุกฝ่ายจะได้ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.