ชาวประมงภูเก็ตเลี้ยงกัลปังหา คืนความสวยงามให้ธรรมชาติ

นายจรูญ กองทรัพย์อยู่ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 94 ม. 2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ชาวประมงเลี้ยงปลาในกระชัง หน้าชายหาดป่าหลาย ต.วิชิต ซึ่งเป็นชาวประมงเพียงคนเดียวที่หันมาอนุรักษ์ “กัลปังหา” ที่พบตามกระชังเลี้ยงสัตว์ทะเล กล่าวถึงการหันมาอนุรักษ์ “กัลปังหา” ว่าแม้ว่ากัลปังหาชนิดที่พบตามกระชังเลี้ยงปลาเป็น “กัลปังหา” ที่พบได้ทั่วไปในบริเวณน้ำทะเลไหลเชี่ยวและมีสารอาหาร แต่ตนก็อยากที่จะอนุรักษ์กัลปังหาดังกล่าวไว้ เพื่อให้อยู่คู่กับทะเลและเป็นแหล่งอาศัยของปลาและสัตว์ทะเลขนาดเล็ก

โดยเริ่มดูแลและขยายพันธุ์กัลปังหาดังกล่าว ซึ่งมีสีสันสวยงามทั้งสีแดง สีส้ม สีชมพู มาตั้งแต่หลังเหตุการณ์สึนามิถล่ม โดยการคัดแยกกัลปังหาที่ขึ้นเกาะกระชังเลี้ยงปลาแล้วน้ำไปผูกเชือก โดยนำปลายเชือกมาผูกไว้กับกระชัง เพื่อให้ตัวกัลปังหาลอยอยู่ในทะเล เมื่อได้ต้นกัลปังหาขนาดประมาณ 1 ฟุต หรืออายุประมาณ 2-3 ปี ก็จะนำไปผูกไว้กับโขดหินที่บริเวณหาดเขาขาด ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อให้โตเองตามธรรมชาติ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการไปแล้วหลายครั้ง และจากการติดตามดู พบว่าสามารถเติบโตได้ดีและมีปลาชนิดต่างๆ เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การอนุรักษ์ “กัลปังหา” ดังกล่าวตนจะทำต่อไป แม้ว่าที่ผ่านมาต้องทำเพียงคนเดียวก็ตาม ซึ่งการดำเนินการของตนไม่ได้มุ่งหวังอะไรนอกจากคืนความสวยงามให้กับทะเลอันดามัน ขณะนี้เริ่มมีหน่วยงานองค์กรเอกชนโดยสมาคมกรีนฟินส์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนภูเก็ตเข้ามาให้ความรู้ทางด้านวิชาการและจะร่วมกันจัดโครงการ “คืนกัลปังหาสู่ทะเล” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนอื่นรวมทั้งชาวประมงให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ทั้งนี้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 18 ก.พ. 2553 ซึ่งจะมีการให้ความรู้กับชาวประมงและชาวบ้านทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกัลปังหา ที่กระชัง และทำการย้ายกัลปังหาจากกระชังเพื่อนำกลับสู่ทะเล โดยในครั้งนี้จะย้ายกัลปังหาไปไว้ 2 จุด คือ ที่บริเวณสะพานท่าเทียบเรือสถาบันวิจัยฯ และบริเวณชายหาดเขาขาด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการติดตามประเมินผลต่อไป

Share:

Related Post

One Comment

  • เออ จริงๆ กัลปังหาที่มีชีวิตมันก็มีสีนะ สวยด้วย นึกว่าสีน้ำตาลดำๆ เหมือนที่เค้าขายตอนเดือนสิบ

    Reply

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.