โครงการภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก ดีเดย์ 14 ก.พ. 53

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มกราคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางหลังใหม่จังหวัดภูเก็ต นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” โดยมี นายจิรศักดิ์ ธรรมเวช พลังงานจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายธีระยุทธ  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากคณะทำงานได้มองเห็นปัญหาขยะ ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นจะต้องหาวิธีการจัดการขยะเช่น การคัดแยกขยะ การรณรงค์สร้างจิตสำนึก และลดปริมาณขยะพร้อมๆ กันไป ซึ่งการลดปริมาณขยะเป็นหนึ่งในหลายโครงการ ที่จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้

สำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในภาคปฏิบัติเป็นอย่างดีถึง 95 % ทั้งนี้ต้องการให้หน่วยงานอาทิ สนามบิน ท่าเรือโรงเรียนเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการดำเนินโครงการมากขึ้น

ด้าน นายจิรศักดิ์  กล่าวว่า  การประชุมในครั้งนี้มีการพิจารณา กิจกรรม- มาตรการต่อเนื่อง ในส่วนของราชการ ชุมชน โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล/สถานีอนามัย  สนามบิน ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ห้างร้านขนาดกลาง และห้างร้านขนาดเล็ก จำนวน 16 แห่ง ผลการดำเนินงานตามแผนโครงการ การกำหนดราคาจำหน่ายถุงพลาสติก การคัดเลือกตัวแทนห้างเข้าร่วมเป็นกรรมการ จำนวน 5 แห่ง การพิจารณาหามาตรการรองรับการยกเลิกแจกถุงพลาสติก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 การนำถุงพลาสติกชีวภาพมาใช้ในอนาคต การเฉลิมฉลองโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” ด้วยการลดราคาสินค้าทุกห้างร้านพร้อม ๆ กัน การประชาสัมพันธ์โครงการ บริเวณห้างร้านและเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x