สสจ.ภูเก็ต รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 30 ธ.ค. 52 ณ ห้องประชุม สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์   รัตนแสง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อรณณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ระหว่างสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กับ หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัด โดยมีนายจิรศักดิ์ ธรรมเวช พลังงานจังหวัดภูเก็ต และนายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นพยาน การลงนามในครั้งนี้

นายแพทย์พงษ์สวัสดิ์ กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างสำนักงานสาธารณสุข กับหน่วยบริการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัยทุกแห่ง ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” ของจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ในแผนการประชาสัมพันธ์ ในโครงการนี้  จะเน้นให้สถานบริการสาธารณสุขแต่ละแห่งดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในบริเวณภายในและภายนอกอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รายงานผลแก่ผู้บริหารหน่วยงาน รวบรวมส่งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทุกวันที่ 20 ของเดือน  การเปิดเสียงตามสายเพื่อเผยแพร่สปอตวิทยุของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในสังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  แก่คณะดำเนินงานโครงการ “ภูเก็ตปลอดถุงพลาสติก” ของจังหวัดภูเก็ต ทุกวันที่ 25 ของเดือน

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x