ภูเก็ตจัดโครงการปลูกป่า ล้านต้นล้านดวงใจ

ทัพเรือภาคที่ 3 (ทรภ. 3) จัดให้มีพิธีปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนต้นที่ 3 แสน ณ บริเวณป่าชายเลน หมู่ที่ 6 บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี พลเรือโทชุมนุม อาจวงษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็นประธานปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต้นที่ 3 แสน

สืบเนื่องจากกองทัพเรือได้จัดทำโครงการ “พิทักษ์ทะเล 2552” ขึ้น ตามนโยบายของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ต้องการให้ปี พ.ศ.2553 เป็นปีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้กำหนดให้มีกิจกรรม “ล้านต้นล้านดวงใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ 16-30 พฤศจิกายน 2552

โครงการ “พิทักษ์ทะเล 2552” เป็นโครงการตามนโยบายของ ผบ.ทร. ที่ต้องการให้ปี 2552 เป็นปีแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ซึ่ง ทรภ.3 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรม “ล้านต้นล้านดวงใจ” เพื่อกระตุ้นเตือนและปลูกจิตสำนึกให้กำลังพลและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทะเลให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศน์ทางทะเลไทย และมีส่วนในการปกป้องทะเลไทยร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริพระราชทานไว้ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ด้วยการปลูกป่าชายเลนจำนวน 300,000 ต้น โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการไปแล้ว 1 ครั้ง จำนวน 21,766 ต้น และได้แบ่งมอบให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทรภ.3 ไปดำเนินการแล้ว จำนวน 240,000 ต้น

สำหรับส่วนที่เหลือ ที่จะต้องดำเนินการอีกจำนวน 38,234 ต้น ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต นั้นได้พิจารณาสถานที่ปลูกป่าชายเลนไว้ จำนวน 2 พื้นที่ ให้มีพิธีปิดโครงการ “พิทักษ์ทะเล 2552” ด้วยการปลูกป่าชายเลนต้นที่ 3 แสน โดยมี พล.ร.ท.ชุมนุม อาจวงษ์ ผบ.ทรภ.3 เป็นประธาน

โดยทัพเรือภาคที่ 3 ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ ให้ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน จำนวน 3 แสนต้น ตามกิจกรรม “ล้านต้นล้านดวงใจ” โดยกองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายที่จะปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้ครบ 1 ล้านต้น และเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารเรือปลูกต้นที่ 1 ล้าน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณป่าชายเลน ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยต่าง ๆ ในทัพเรือภาคที่ 3 ดำเนินการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ศปชล.ทพ. ปลูกในพื้นที่ จังหวัดระนอง จำนวน 45,000 ต้น ฐท.พง.ทรภ.3 และ พัน สอ.22 ปลูกในพื้นที่ จังหวัดพังงา จำนวน 95,000 ต้น บก.ทรภ.3 ปลูกในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 45,000 ต้น ฉก.นย.411 ปลูกในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 45,000 ต้น นป.สอ.รฝ.452 ปลูกในพื้นที่ จังหวัดสตูล จำนวน 65,000 ต้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 295,000 ต้น ยังคงเหลือกล้าพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่จะต้องปลูกเพิ่มเติมในวันนี้อีกจำนวน 5,000 ต้น เพื่อปลูกให้ครบ จำนวน 3 แสนต้น ณ บริเวณป่าชายเลนหน้าโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แห่งนี้

Share:

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ดีน

สวัสดีคับ ผมกำลังหาสถานที่และรายละเอียดปลูกป่าชายเลนภูเก็ตคับ จะปรึกษาได้กัใครบ้างคับ กลุ่มของผมมีจำนวน 100 คนคับ?

เคยผ่าน

เคยขับรถผ่าน เห็นสถานีป่าชายเลนอยู่ตรงทางไปสะพานหิน ถ้ามาจากโรงแรมคาทีน่า อยู่ทางขวามือ ถึงก่อนสารพัดช่าง ลองไปถามเค้าดู

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x