ภูเก็ตร่วมทำความสะอาดสะพานปลา

ภูเก็ตร่วมทำความสะอาดสะพานปลา

ภูเก็ตร่วมทำความสะอาดสะพานปลา

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (9 ธ.ค.57) ที่บริเวณท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลา ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ซึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายใต้ชื่อ Big Cleaning Day สะพานปลา “สินค้าประมงปลอดภัย ร่วมใจทำความสะอาดสะพานปลา” หนุนพัฒนามาตรฐานสินค้าประมงไทย ทั้งนี้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองท่าจีน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย และความสะอาดของสินค้าประมงที่ได้จับจากทะเลก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสินค้าประมงไทยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษา

นายนิสิต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสะพานปลานั้นจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดี เพราะจังหวัดภูเก็ตมีนโยบายส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสำคัญที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยว ฉะนั้นต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบกำจัดขยะที่ดี ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ด้าน นายจุมพล กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์สินค้าประมงของไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการประมงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ได้มีความสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการผลิตอาหารประมงที่มีมาตรฐาน คำนึงถึงความสะอาดและสุขอนามัยของบริเวณสถานที่ขึ้นปลา ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตลอดริมคลองท่าจีน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูสภาพน้ำในคลอง เลิกทิ้งขยะ และปล่อยน้ำเสียลงคลอง เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อบรรลุเป้าหมาย สู่การเป็นผู้นำในอาเซียนต่อไป นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าว กรมประมงยังได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆ จัดขึ้นอีก 4 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมนี้ คือ ที่สะพานปลาสงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี และสมุทรสาคร

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.