การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ใช้ในการดำรงชีพของมนุษย์ เมื่อปริมาณความต้องการมากขึ้นเกินกว่าแหล่งน้ำที่มีอยู่ จึงมีการขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำรงชีพ รวมไปถึงใช้ในการเกษตร โดยแหล่งน้ำที่เกิดจากการขุดแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

  • บ่อน้ำใต้ดิน คือ บ่อที่ขุดเจาะลึงลงไปในบริเวณแหล่งน้ำใต้ดิน เป็นบ่อกว้างประมาณ 1 – 2 เมตร ลึกประมาณ 3 -4 เมตร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ
  • บ่อน้ำบาดาล คือ บ่อที่ขุดเจาะลงไปใต้ชั้นหินจนถึงระดับน้ำบาดาล ถ้าน้ำอยู่ลึกจะใช้วิธีฝังท่อลงไปแทนการขุดบ่อโดยใช้เครื่องสูบน้ำขึ้นมา ขนาดกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ลึกไม่เกิน 7 เมตร

ผลกระทบของการขุดเจาะน้ำบาดาล หรือบ่อน้ำใต้ดิน มีดังนี้

ผลกระทบด้านคุณภาพน้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลที่เราสูบนั้นอยู่ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำเค็มหรือ บริเวณชายทะเล ก็อาจทำให้น้ำเค็มแทรกซึมเข้ามาในบ่อน้ำบาดาลของเราได้  เพราะแรงดันน้ำจืดลดลงหรือไหลเข้ามาทดแทนไม่ทัน   รวมทั้งผลกระทบของพื้นดิน สูบน้ำบาดาลมากพื้นดินอาจเกิดการทรุดตัวได้ขึ้นอยู่กับสภาพอุทกธรณี วิทยาของชั้นดินในบริเวณที่เราสูบน้ำบาดาลว่าอ่อนตัวเพียงใดด้วย  ซึ่งปกติแล้วจะไม่ทรุดตัวง่ายๆนัก

สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือบ่อน้ำใต้ดิน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยกับ Phuketindex.com ว่า สำหรับพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่ใช่พื้นที่วิกฤติ ซึ่งห้ามขุดเจาะบ่อน้ำใต้ดิน เหมือนกับในจังหวัดกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ดังนั้นพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตจึงสามารถขุดเจาะบ่อน้ำได้ในทุกพื้นที่

โดยต้องทำตามขั้นตอนดังนี้ คือ ต้องทำเรื่องเข้ามาขออนุญาติการขุดเจาะบ่อน้ำกับทาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางเราจะนำเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่ และดูผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหากมีการขุด รวมไปถึงดูความจำเป็นในการใช้น้ำของผู้อนุญาติขุดเจาะด้วย ว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด สมควรจะต้องขุดบ่อน้ำเพิ่มเติมหรือไม่ และประการสำคัญอีกข้อก็คือ พื้นที่ที่จะขออนุญาติต้องไม่มีกรณีขัดแย้ง ถูกร้องเรียนความเดือดร้อน จากชาวบ้านข้างเคียง หากไม่มีปัญหาเหล่านี้ทางเราก็จะยินยอมให้มีการขุดเจาะได้ตามความต้องการ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต สถานที่ติดต่อ 478 ถนนภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 เบอร์โทรศัพท์ 0 7621 1067

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.