ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

ภูเก็ตจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก 2556

วันนี้ (5 มิ.ย.) ที่บริเวณภายในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2556 “THINK.EAT.SAVE. กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมี นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต นายแพทย์เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การประชุมสหประชาชาติ เรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (UN Conference on the Human Environment) ณ กรุงสต๊อกโฮม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 ได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยในปี 2556 นี้ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ กำหนดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก หัวข้อ “THINK.EAT.SAVE.กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน สื่อมวลชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมสร้าง รักษา สิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดภูเก็ต

รวมถึงการมอบรางวัลระดับดีและดีเยี่ยมให้กับร้านรับซื้อของเก่าสีเขียวและรณรงค์กิจกรรม 3R’s ภายใต้บันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนภูเก็ต เมืองสวยใส ไร้มลพิษ อาทิ มอบรางวัลร้านรับซื้อของเก่า รับบริจาควัสดุอะลูมิเนียมเพื่อส่งมอบให้มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน แยกทิ้งของเสียอันตราย ฯลฯ

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการ และกิจกรรมสาธิต เกี่ยวกับร้านค้าศูนย์บาท การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้ว การผลิตไบโอแก๊ส และน้ำยาเอนกประสงค์จากขยะอินทรีย์ เตาผลิตถ่านประหยัดพลังงาน เพาะเห็ด การรับบริจาควัสดุเหลือใช้ เหลือทิ้ง การซื้อและแลกเปลี่ยนสินค้ามือสอง ผักปลอดสารพิษ บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจากทีมงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รวมถึงเวทีเสวนา “กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” การประกวดวาดภาพฯ การประกวดคำขวัญหัวข้อ การขับเคลื่อนภูเก็ต เมืองสวยใส ไร้มลพิษ

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.