ภูเก็ต ชูนโยบายใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ

เมื่อเวลา 10.00 น.  นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว ในโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ครั้งที่ 2/2553  ใน “โครงการภูเก็ตเมืองปลอดถุง” พร้อมด้วย นายจิรศักดิ์  ธรรมเวช  พลังงานจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกทั้งจากห้างสรรพสินค้า หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาชน ที่เห็นได้ชัดในสภาวะการเพิ่มของจำนวนปริมาณขยะที่มากขึ้นในจังหวัดภูเก็ต โดยจัดขึ้นในวันที่  3 พฤศจิกายน 2552 เวลา 10.00 น.  ณ. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า)

นายจิรศักดิ์ ธรรมเวช  พลังงานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ ปัญหามลพิษส่งผลด้านสิ่งแวดล้อมภายในเกาะภูเก็ตจะรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนเข้ามาทำมาหากินบนเกาะภูเก็ต ปัญหาขยะจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายควรให้ความตระหนัก ซึ่งหากไม่ช่วยกันลดขยะแล้ว อนาคตก็ส่งผลต่อภาวะขยะล้นเมืองในที่สุด นำไปสู่สุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาดำเนินการ ช่วยกันลดปริมาณขยะ โดยการนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก  ที่สำคัญห้างสรรพสินค้าทั้งหมดควรหันมาช่วยกันลดใช้ถุงพลาสติก ซึ้งจะสามารถลดปริมาณถุงพลาสติกได้ถึง 40-90 %”

พลังงานจังหวัดภูเก็ต ยังกล่าวต่ออีกว่า โครงการภูเก็ตเมืองปลอดถุง  จะนำไปสู่ภูเก็ตเมืองไข่มุกแห่งอันดามัน ที่ยั่งยืนตลอดไป โดยจังหวัดภูเก็ตจะมีการกำหนดให้วันที่ 4 ธันวาคม 2552 (วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ) เป็นวันดีเดย์ จะมีการบันทึกร่วมระหว่างห้างสรรพสินค้า ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ โดยมีนายแพทย์วรรณรักษ์ ชาญนุกูล  มาเป็นประธาน ตลอดจนการนำโครงการถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่  5 ธันวาคม 2552

โครงการภูเก็ตเมืองปลอดถุง  จะสำเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันลดปริมาณขยะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อยอดไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

Share:

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.