นครภูเก็ตปักไม้ไผ่ ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปากอ่าวภูเก็ต

นครภูเก็ตปักไม้ไผ่ ป้องกันน้ำกัดเซาะบริเวณปากอ่าวภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า คลองบางใหญ่ซึ่งเป็นคลองสายหลักของเขตเมือง ที่รับน้ำจากอำเภอกะทู้ไหลผ่านตัวเมืองภูเก็ตลงสู่ทะเลบริเวณปากอ่าวปลายแหลมสะพานหิน และพื้นที่ดังกล่าวยังใช้เป็นพื้นที่จอดเรือประมงขนาดเล็กของกลุ่มเรือประมงกอจ๊าน แต่ปัจจุบันบริเวณปากอ่าวได้เกิดสันดอนปากแม่น้ำขึ้น ซึ่งทำให้ช่วงเวลาที่น้ำทะเลลดลง ปากอ่าวจะตื้นเขิน ส่งผลให้เรือประมงไม่สามารถเดินทางผ่านเข้า – ออกได้ และยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองบางใหญ่ลงสู่ทะเลไหลได้ช้าลง กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักการช่างจึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางน้ำ ได้นำเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณปากอ่าวภูเก็ต ว่าจะต้องดำเนินการสร้างแนวกันคลื่น เพื่อเป็นการลดแรงปะทะและป้องกันไม่ให้ทรายจากพื้นที่ใกล้เคียงพัดพาเข้ามาได้ จึงได้สรุปให้ใช้ไม้ไผ่ในการสร้างแนวกันคลื่น นอกจากนี้ ทางกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมยังได้ไปศึกษาเพื่อเรียนรู้แนวทางจากสถานที่ของโครงการเรียนรู้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำมาประกอบในการออกแบบและหาแนวทางในการป้องกันการกัดเซาะ บริเวณปากอ่าวภูเก็ต

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวอีกว่า หลังจากที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้ดำเนินการปักไม้ไผ่เพื่อป้องกันน้ำเซาะบริเวณปากอ่าวภูเก็ต จำนวน 6,300 ท่อน ไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้สามารถป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งได้ และทำให้ปริมาณทรายที่ไหลเข้าพื้นที่ขุดลอกบริเวณปากอ่าวลดลง ตลอดจนกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านสามารถเดินเรือเข้า-ออกในบริเวณพื้นที่ปากอ่าวได้โดยสะดวกแล้ว

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.