อบต.เชิงทะเลปลูกต้นไม้ 500 ต้น เฉลิมพระเกียรติฯ 12 สิงหา 

 

อบต.เชิงทะเลวันนี้ (11 ส.ค.54) นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายบำรุง สำเภารัตน์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะหาดสุรินทร์ หมู่ที่ 3 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554

นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายก อบต.เชิงทะเล กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 79 แสนต้น ขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษาครบรอบ 79 พรรษา

อบต.เชิงทะเล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงการดังกล่าว จึงได้ให้มีการปลูกต้นไม้ ได้แก่ จิกทะเล หูกวาง ตะเคียนทอง แคนา จำปา ตำเสา พยอม และต้นหลุมพอ รวมทั้งหมด 500 ต้น ส่วนประชาชนที่ร่วมปลูกต้นไม้ ในโอกาสนี้ ประมาณ 500 คน ได้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานโลตัส นักเรียน รวมทั้งสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลเชิงทะเลและศูนย์ประสานงานป่าไม้ภูเก็ต นายมาโนช กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.