นครภูเก็ต ‘ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 840,000 ตัว’ บริเวณปลายแหลมสะพานหิน

นครภูเก็ต

เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น.วันที่ 4 กันยายนนี้ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อ่าวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  นายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ ปูดำ และปลากะพงขาว รวมจำนวน 840,000 ตัว ตามโครงการ“โลกดูแลเรา เราดูแลโลก” ด้วยการจัดกิจกรรม “ร่วมห่วงใย เราใส่ใจ  รักษ์…ทะเล” ที่ทางโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น โดยมีส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น กลุ่มประมงเรือเล็กกอจ๊าน ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา ประชาชาชาวภูเก็ตร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 1,000 คน

นางชื่นใจ ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังกล่าวว่า ทางโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต และสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งที่ลดปริมาณลงจนอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา และการดำรงชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายพันธุ์สัตว์น้ำและส่งเสริมอาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ทางโรงงานยาสูบและหน่วยง่านราชการที่เกี่ยวข้องจึงจัดกิจกรรม “ร่วมห่วงใย  เราใส่ใจ   รักษ์…ทะเล”  ภายใต้โครงการ “โลกดูแลเรา เราดูแลโลก” เพื่อร่วมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 840,000 ตัว

สำหรับกิจกรรม “ร่วมห่วงใย เราใส่ใจ รักษ์…ทะเล” ภายใต้โครงการ “โลกดูแลเรา เราดูแลโลก” ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากร่วมกับบรรดาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประชาชนและชาวประมงในพื้นที่ร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำ ในช่วงเช้าแล้วในเวลา 10.30 น. วันเดียวกันยังจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “ผลประโยชน์อย่างยั่งยืนบนผืนทะเลไทย” โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มชาวประมงจังหวัดภูเก็ต, สำนักงานประมง จังหวัดภูเก็ต, ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และนักวิชาการด้านทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง และผลการสัมมนาจะเป็นหนทางหนึ่งในการกำหนดทิศทางและหาทางออกในการจัดการและดูแลผลประโยชน์ในทะเลไทย เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนคนไทยทุกคน ในการดูแลจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนสืบไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.