เทศบาลเมืองป่าตอง จัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทะเล ครั้งที่ 19

เช้าวันที่  20  ธันวาคมนี้ เวลาประมาณ 08.30 น. ที่บริเวณลานบางลา ถนนทวีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นางอรพินทร์ วงศ์ชุมพิศ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตองครั้งที่ 19 ที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ หาดป่าตองประจำปี 2552 ในโอกาสเดียวกันนี้ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับตัวแทนผู้ประกอบการ โรงแรมที่เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดป่าตองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมทั้งมอบเหรียญที่ระลึกให้กับตัวแทนนักดำน้ำด้วย

นายเปี่ยน กี่สิ้น นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองกล่าวว่า โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตองครั้งที่ 19 นี้ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ตและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นโดยมีอาสาสมัครผู้ประกอบการโรงแรม และการท่องเที่ยวชายหาดและกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไสน้ำเย็น โรงเรียนบ้านกะหลิม และโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงศ์มาร่วมรณรงค์เก็บขยะมูลฝอยบริเวณชายหาดป่าตอง ในแนวเหนือ-ใต้ เพื่อทำความสะอาดและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม ส่วนตัวแทนนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเก็บขยะใต้น้ำรวม 7 ทีมหรือ 28 คน

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีเป้าหมายสำคัญเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในทะเล หลังจากที่ทุกฝ่ายใช้ทรัพยากรมาโดยตลอด พร้อมกันนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 ภูเก็ต และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 จ.ภูเก็ตจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมจากนิทรรศการต่างๆ พร้อมตอบคำถามปัญหาสิ่งแวดล้อมในขณะที่บนเวทีกลางแจ้ง มีการแสดงรีวิวประกอบเพลง “ภูเก็ตน่าอยู่ด้วยรีไซเคิล” ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ที่เน้นหนักการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งการแสดงของชนาวดีโชว์ การแสดงดนตรีโปงลางและการแสดงดนตรีด้วย

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.