โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ภูเก็ต 1 มกราคม – คณะผู้บริหาร โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต นำโดย นายพอล ฮาลฟอร์ด ผู้จัดการทั่วไป (ลำดับที่ 5 จากขวามือ) นางสาวสนธยา ทองมีสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป (ลำดับที่ 4 จากขวามือ) นางธนวรรณ วังจำนงค์ (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคล) (ลำดับที่ 3 จากขวามือ) พร้อมด้วยพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นการทำงานวันแรกของปี

โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

โรงแรม โอโซ่ ภูเก็ต จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.