นครภูเก็ต รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยังยืน ประจำปี 2554 (ASEAN ESC Award 2011) ประเภท Nomination เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ Laguna Nusa Dua Bali ประเทศอินโดนีเซีย

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปรับรางวัลอาเซียน ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประเภท Nomination โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จัดโครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งสู่ Low Carbon Society, Compact Cities รวมถึง Eco- Cities โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท คือรางวัลสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จากการพิจารณาภายในของแต่ละประเภท และรางวัลจากการเสนอชื่อเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยมีตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 ด้าน คือด้านอากาศ ด้านน้ำ และด้านขยะ

นางสาวสมใจ กล่าวอีกว่า ในปีนี้มีเทศบาลเพียง 10 แห่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อว่ามีความพร้อมในการแข่งขันระดับอาเซียน โดยเฉพาะตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ มีเทศบาลนครภูเก็ตที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัล ASEAN ESC Award 2011 ประเภท Nomination เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ Laguna Nusa Dua Bali ประเทศอินโดนีเซีย

Related Post

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตองจัดกิจกรรมบริจาคอาหารหมาแมวบ้านพักพิงสุนัขจรจัด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาถือเป็นวันครบรอบ 5 ปี ของโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.