ภูเก็ตจัดกิจกรรม WE…LOVE THE BEACH ณ หาดไม้ขาว

(3/3/2010) วันนี้ ( 3 มี.ค.53) บริเวณอาคารสโมสรศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต นายวิรัช มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ. ถลาง จ. ภูเก็ต และนายชายัญ กล่ำฮุ้ย ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม “WE…LOVE THE BEACH” ซึ่งศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว จัดขึ้น มีนายสุเมฆ เจริญศิลปะ ประธานจัดกิจกรรมฯ นายมาโนช สายทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ในฐานะประธานกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.ไม้ขาว พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ต.ไม้ขาว รวมประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายชายัญ กล่ำฮุ้ย ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรม “WE…LOVE THE BEACH” ดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานตนอยู่ใกล้ชายหาด เห็นสภาพชายหาดไม่เป็นที่ชื่นใจ มีขยะจำนวนมาก จึงได้เกิดแนวคิด ที่จะทำให้หาดทรายหาดไม้ขาวหน้าสำนักงานสะอาดขึ้น โดยการกำหนดจัดกิจกรรม “WE…LOVE THE BEACH” ขึ้นทุกๆ 3 เดือน และครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตจัดเฉพาะภายในหน่วยงานเท่านั้น แต่เพื่อต้องการต่อยอดกิจกรรมไปยังหน่วยงานภาครัฐเข้ามีส่วนร่วม จึงได้เชิญ อบต.ไม้ขาวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วยกัน โดยใช้กิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณชายหาดเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง พนักงานกับพนักงาน ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่ดี และกิจกรรมดีดีเช่นนี้คณะทำงานฯ จะจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับจุดเริ่มต้นของการทำกิจกรรมดีดีดังกล่าว เริ่มตั้งแต่หน้าท่าอากาศยานภูเก็ต ต่อเนื่องไปตามเส้นทางบริเวณหน้าสำนักงานใหม่ ศภ.บวท. เรื่อยไปจนถึงริมรั้วบ้านพนักงาน ศภ.บวท. และต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณชายหาดไม้ขาว-หาดในยาง

นายชายัญ กล่าวต่ออีกว่า ขยะที่เก็บได้ในวันนี้น่าจะได้มากกว่า 100 ถุง อย่างไรก็แล้วแต่การเก็บขยะตนมองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ต้นเหตุที่แท้จริงคืออยากให้เกิดสำนึกในส่วนของคนท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วน่าจะเอาถุงพลาสติกกลับไปด้วย ตนไม่ใช่คนภูเก็ต แต่อยากเห็นเกาะภูเก็ตมีชายหาดที่ขาวสะอาดเป็นหาดสวรรค์ตามจินตนาการของนักท่องเที่ยวทั่วๆไป หรือคนภูมิภาคอื่นของเรา เรื่องนี้ตนอยากให้ถาวร แล้วก็ไปสอดคล้องกับนโยบายของโลกเกี่ยวกับถุงพลาสติกต่างๆ รณรงค์ให้เลิกใช้กันไปเลย เพื่อลดภาวะโลกร้อน ซึ่งจะเห็นว่าอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งวันใดอาจจะย้อนกลับมาถึงเราอีกครั้งก็เป็นได้

“เราถือเป็นจุลภาคเล็กๆ ที่ช่วยทำให้ภูเก็ตสะอาดขึ้นมา แต่ถ้าเป็นมหภาค เราทุกคนก็มีจิตสำนึกร่วมกัน เกาะภูเก็ตก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและถาวร” นายชายัญ กล่าวในที่สุด

Related Post

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

195 ปี เทศกาลกินเจ ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

เทศกาลกินเจ หรือประเพณีถือศีลกินผัก หรือที่คนภูเก็ตเรียกว่าเจียะฉ่าย นั้นเริ่มครั้งแรกที่อำเภอกะทู้ ในปี พ.ศ. 2368 เริ่มต้นจากคณะงิ้วเร่จากจีน

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.