สโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล จัดงานการกุศล ภายใต้ชื่องาน “Open Your Heart”

สโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล จัดงานการกุศล ภายใต้ชื่องาน “Open Your Heart”

วันที่ (15 มิถุนายน 2562) เวลา 19.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน เปิดงานการกุศล ภายใต้ชื่องาน “Open Your Heart” ซึ่งจัดโดยสโมสรไลออนส์ ภูเก็ต เพิร์ล โดยมีไลอ้อน อิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน จังหวัดภูเก็ต ประธานการจัดงานฯ พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล, นายสุทา ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต, หัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรัก ให้รอยยิ้มกับเด็ก ๆ เพื่อช่วยเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและในวันนี้มีกิจกรรมดีๆที่ได้มอบอุปกรณ์การเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านฉลอง ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาให้แก่เด็กๆ โรงเรียนบ้านฉลอง ได้มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของจังหวัดภูเก็ตให้มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของสังคมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน คือ การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และขอชื่นชมผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่มีความรักให้กับสังคมของจังหวัดภูเก็ต และการที่ทุกภาคส่วนได้มองเห็นประโยชน์สาธารณะ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ก็จะทำให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้จัดที่ได้จัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันระดมทุนเพื่อเด็กๆ และเพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณะ ประโยชน์ให้แก่สังคม ในจังหวัดภูเก็ต และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ”

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์
วงดนตรีจากคณะนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง

ไลอ้อนอิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “ในนามของสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมในกิจกรรมการกุศล “Open your Heart” ในวันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการระดมทุนสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของสโมสรในภาคส่วนต่างๆในชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา

สำหรับ สโมสรไลอ้อนภูเก็ตเพิร์ล เป็นสโมสรที่มีเป้าหมายเพื่อดูแลเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาสทางสังคม ทั้งนี้ได้วางแนวทางการทำงานประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน โดยทุกปีทางสโมสรจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสในรูปแบบอย่างต่างๆ ทั้งในเรื่องของการสนับสนุนทุนการศึกษา การดำเนินตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการสนับสนุนหนังสือสารานุกรมสำหรับเด็กและเยาวชน และกิจกรรมอื่นๆ และในปีนี้ทางสมาชิกของสโมสร ได้มีความคิดร่วมกันที่จัดทำกิจกรรม เพื่อระดมทุนเข้ากองทุนของสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล สำหรับช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยมีโครงการที่จะดำเนินการในปี 2562 ประกอบด้วย โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยได้สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับตรวจค่าน้ำตาลในเลือดให้กับผู้ป่วยที่ทำการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โครงการช่วยเหลือเด็กป่วยโรคมะเร็ง โครงการช่วยเหลือเด็กออทิสติก โดยโครงการนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนซ่อมแซมเครื่องมือการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อมาเลี้ยงดูบุตรที่เป็นออทิสติกได้ โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กยากไร้ โครงการสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจ AED แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยวางเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 10 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนที่ป่วย หัวใจหยุดเต้นให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยที่จากภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลันได้

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

 

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์

นอกจากนี้ทุกปีสโมสรฯได้จัดโครงการวัดสายตาเพื่อทำแว่นสายตาให้กับเด็กที่ขาดแคลนและประสบปัญหาด้านสายตาในโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เด็กมีความพร้อม ด้านสุขภาพ พร้อมที่จะเรียนในชั้นเรียนได้เหมือนกับ นักเรียนที่มีสายตาปกติ รวมถึงสนับสนุนแว่นสายตาให้กับสตรี จำนวน 98 คน ที่ต้องโทษภายในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และช่วยสนับสนุนการผ่าตัดสายตาให้กับผู้ต้องโทษจำนวน 2 คน ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตด้วย ในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสสโมสรไลอ้อนภูเก็ตเพิร์ล ได้กำหนดจัดโครงการเก็บขยะดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตได้แก่ บริเวณหาดไม้ขาว, หาดในหาน และกิจกรรมนำกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่จะตอบแทนสังคมและร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่ง”

กิจกรรม "Open your Heart" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ ร้านอาหารไม้ขาวการ์เด้น กริว แอนด์ เรสเตอร์รองท์
ดนตรีแจ๊สจากศิลปินชาวฟิลิปปินส์

โอกาสนี้ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยไลอ้อนอิกอร์ โปรตัสโซฟ ประธานบริหารระดับภาคสโมสรไลอ้อน จังหวัดภูเก็ต และสมาชิกสโมสรไลอ้อน ภูเก็ต เพิร์ล ได้ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง จากนั้นผู้ร่วมงานได้ชมการแสดงดนตรีแจ๊สจากศิลปินชาวฟิลิปปินส์ โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.