ตูน บอดี้สแลม โผล่เซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ตูน บอดี้สแลม โผล่เซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

ตูน บอดี้สแลม โผล่เซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลในกิจกรรมการกุศลโดยลากูน่าภูเก็ต ยอดเงินระดมทุนกว่า 5 แสนบาทเพื่อโครงการความร่วมมือระยะยาวระหว่างลากูน่าภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
กลุ่มลากูน่าภูเก็ต นำโดยนายแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ(ที่ 4 จากขวา) จัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องนอนแก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล มีผู้อำนวยการโรงเรียน นางประกาทิพย์ ผาสุข (ที่ 5 จากขวา) เป็นตัวแทนรับมอบ โดยมีศิลปินชื่อดัง “ตูน บอดี้สแลม” (ที่ 4 จากซ้าย) และครอบครัวร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลากูน่าภูเก็ต คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

จันทร์ที่ 5 มิถุนายน ทีมผู้บริหารกลุ่มรีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษ ตั้งอยู่ในอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และมอบของบริจาคจากการระดมทุนในการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ลากูน่าภูเก็ต พรีเซนต์ บิ๊กบอดี้พลัส แชริตี้ คอนเสิร์ต 2016” ซึ่งถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในหลายจังหวัดภาคใต้เพียง 1 วันก่อนคอนเสิร์ต

โดยลากูน่าภูเก็ตจัดกิจกรรมมอบชุดเครื่องนอนแก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เพื่อนำไปใช้ในโครงการส่งเสริมทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ “ภูเก็ตปัญญานุกูลโฮเท็ล” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมด้านการจัดห้องพักในโรงแรม รวมทั้งให้ความรู้และสร้างเสริมทักษะในสายงานบริการและการท่องเที่ยว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่สามารถนำไปใช้ต่อยอด เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวอื่นๆได้ ภายหลังจากจบการศึกษา

กลุ่มรีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตได้ในห้การสนับสนุนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 โดยมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อสร้าง “สวนสัมผัส” ซึ่งเป็นสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษ และในปี พ.ศ. 2558 ลากูน่าภูเก็ตได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ลากูน่าภูเก็ต พรีเซนต์ บอดี้สแลมฯ” และระดมทุนจำนวน 110,000 บาทให้แก่โรงเรียน

ตูน บอดี้สแลม โผล่เซอร์ไพรส์เด็กนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลในกิจกรรมการกุศลโดยลากูน่าภูเก็ต ยอดเงินระดมทุนกว่า 5 แสนบาทเพื่อโครงการความร่วมมือระยะยาวระหว่างลากูน่าภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล

กิจกรรมมอบชุดเครื่องนอนฯในวันนี้ เป็นผลต่อเนื่องจากการประกาศโดยลากูน่าภูเก็ต ภายหลังการยกเลิกคอนเสิร์ตการกุศล “ลากูน่าภูเก็ต พรีเซนต์ บิ๊กบอดี้พลัส แชริตี้ คอนเสิร์ต 2016” ซึ่งเดิมกำหนดจะจัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ระบุว่ายอดเงินบริจาคและเงินคงเหลือจากการคืนบัตรคอนเสิร์ตฯ จะส่งเป็นเงินบริจาคสมทบให้แก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลต่อไป โดยยอดเงินดังกล่าวรวมเป็นจำนวน 510,800 บาท จะถูกนำมาใช้ในโครงการความร่วมมือด้านการกุศลระยะยาวระหว่างกลุ่มรีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตและโรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล ผ่านการบริหารงานโดยกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ โดยกิจกรรมในวันนี้ยังถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการความร่วมมือระยะยาวดังกล่าวอีกด้วย

“เรามาที่นี่ในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนชาวลากูน่าภูเก็ต ที่ต่างเชื่อในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสำเร็จได้โดยการมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเพียงพอและเท่าเทียม” นายแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการ กลุ่มลากูน่าภูเก็ต กล่าว

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.