กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต

เมื่อเร็วๆนี้ (วันพฤหัสที่ 27 เมษายน) กองทุนเพื่อเด็ก Children First Fund (กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ) โดยลากูน่าภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม “เติมฝันให้เต็มอิ่ม” ส่งมอบอาหาร สิ่งของจำเป็นต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมสร้างความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าและสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนรวม 7 แห่งในจังหวัดภูเก็ต โดยมีเด็กในความดูแลมากกว่า 400 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2560) กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยใช้เงินบริจาคและรายได้จากกิจกรรมการกุศลในงาน “เทศกาลอาหารและดนตรีลากูน่าภูเก็ต” ซึ่งจัดขึ้น ณ กลุ่มรีสอร์ทลากูน่าภูเก็ตเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อฉลองโอกาสครอบรอบ 30 ปีลากูน่าภูเก็ต โดยหลังจากนี้กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟจะจัดกิจกรรม “เติมฝันให้เต็มอิ่ม” ให้แก่บ้านเด็กกำพร้าทั้ง 7 แห่งเป็นประจำทุกเดือนตลอดทั้งปี

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต
เด็กๆร่วมกิจกรรมสนุกๆกับคณะผู้บริหารลากูน่าภูเก็ต ระหว่างการมอบอาหารและของบริจาค
กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต
(จากซ้าย) คุณประภา เหมมินทร์ ผู้อำนวยการแผนกการตลาดและกิจกรรมองค์กร ลากูน่า ภูเก็ต; คุณแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการฝ่ายบริการ ลากูน่า ภูเก็ต; คุณจิรวัฒน์ ศิริบำรุงสุข ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต; คุณแพร สุนันทารักษ์ ผู้อำนวยก

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ จัดตั้งขึ้นในปี 2560 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีลากูน่าภูเก็ต โดยมีปณิธาน “เติมฝันให้เต็มอิ่ม” เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการแก่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต

นายแอนโทนี่ โล ผู้ช่วยอาวุโสรองประธานกรรมการฝ่ายบริการ ลากูน่าภูเก็ต กล่าวว่า “ผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคผ่านกองทุนฯ รวมทั้งผู้สนับสนุนงานเทศกาลอาหารและดนตรีลากูน่าภูเก็ต และพันธมิตรของกองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟทุกๆท่าน ที่มีส่วนช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามเป้าหมาย เพื่อสานต่อโครงการด้านการศึกษาที่ลากูน่าภูเก็ตได้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต

กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟเดินหน้าเสริมโภชนาการสานความสุขให้แก่บ้านเด็กกำพร้าในภูเก็ต

“กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากบ้านเด็กกำพร้าและสถานสงค์เคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตทั้ง 7 แห่งร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อขยายความช่วยเหลือจากโครงการโดยมูลนิธิลากูน่าภูเก็ตในปัจจุบัน อาทิ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ ไปสู่การส่งเสริมด้านโภชนาการและปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นและสำคัญในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน” นายแอนโทนี่สรุป

ทั้งนี้ รายได้จากกิจกรรมองค์กรที่สำคัญในปี พ.ศ. 2560 โดยลากูน่าภูเก็ต และเงินบริจาคจากลากูน่าภูเก็ต จะสมทบเข้าสู่กองทุนเพื่อเด็กซีเอฟเอฟ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านโภชนาการแก่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมบริจาคได้ที่ www.lagunaphuket.com/CSR หรือโทร 076.362315 อีเมล์ csr@lagunaphuket.com หรือติดตามเฟซบุคเพจ @LagunaPhuketCSR.

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.