ประกาศครั้งสุดท้าย “คอนเสิร์ตการกุศล ลากูน่าภูเก็ต พรีเซ็นต์ บิ๊กบอดี้พลัส แชริตี้คอนเสิร์ต”

ประกาศครั้งสุดท้าย “คอนเสิร์ตการกุศล ลากูน่าภูเก็ต พรีเซ็นต์ บิ๊กบอดี้พลัส แชริตี้คอนเสิร์ต”

อ้างถึง
1. ประกาศลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องแจ้งยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตฯ ประจำปี 2559
2. ประกาศลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เรื่องแจ้งยกเลิกแผนการจัดคอนเสิร์ตฯ ในปี 2560

ด้วยผลจากการประกาศยกเลิกการจัดคอนเสิร์ตฯ ประจำปีพ.ศ. 2559 และประกาศยกเลิกแผนการจัดคอนเสิร์ตฯในปีพ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้ที่ซื้อบัตรคอนเสิร์ตฯไว้แล้วได้ติดต่อขอคืนบัตรและรับเงินค่าบัตร หรือแจ้งความจำนงร่วมบริจาคแก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลผ่านช่องทางต่างๆ โดยกำหนดให้ดำเนินการภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมานั้น ปรากฎว่ามีผู้ซื้อบัตรจำนวนมากได้ติดต่อขอคืนบัตรและรับเงินคืนผ่านช่องทางที่ระบุไว้ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการคืนเงินค่าบัตรให้แก่ผู้ที่ติดต่อเข้ามาภายในวันที่กำหนดไว้ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า ยังมีบัตรอีกบางส่วนที่จำหน่ายออกไปแล้วแต่ยังไม่มีผู้ติดต่อขอคืนบัตรและรับเงินคืน หรือแสดงความจำนงร่วมบริจาคฯ แต่อย่างใด

ลากูน่าภูเก็ต จึงขอแจ้งผ่านประกาศฉบับนี้เป็นครั้งสุดท้าย เพื่อให้แฟนเพลงและผู้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตทุกท่านที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวและมีความประสงค์จะคืนบัตรและรับเงินคืน ได้โปรดดำเนินการโดยส่งข้อมูลต่อไปนี้ทางไปรษณีย์

1. บัตรคอนเสิร์ต
2. สำเนาบัตรประชาชนของท่าน
3. ข้อมูลเลขบัญชีธนาคารของท่าน(เพื่อใช้โอนเงินคืน)
4. ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ(อีเมล์และเบอร์มือถือของท่าน โปรดระบุให้ชัดเจน)

ถึง คอนเสิร์ตการกุศล
390/1 หมู่ 1 ถนนศรีสุนทร ต.เชิงทะเล
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110

ทั้งนี้ โปรดดำเนินการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายนถึงวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

โดยลากูน่าภูเก็ตจะยังคงมอบเงินบริจาคให้โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลนำไปใช้ปรับปรุงโรงอาหารนักเรียนตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรที่คงเหลือจากการขอรับเงินคืนภายในวันดังกล่าวส่งเป็นเงินบริจาคสมทบให้แก่โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูลต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 076 362300 ต่อ 1404 หรืออีเมล์ ticket@lagunaphuket.com

ทีมงานลากูน่าภูเก็ตขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลของเราด้วยดีมาโดยตลอด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.