กำหนดการ งาน “ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล”  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

กำหนดการ งาน “ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

กำหนดการ
งานเทศกาลอาหารและดนตรี “ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล”
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม, 11.00 – 20.00 น.  ณ คาแนลวิลเลจ (ตรงข้ามโรงแรมแคสเซียภูเก็ต)
กำหนดการ:
11:00             ประตูเปิด
11:00-11:30  โชว์โดยดีเจทอมมี่ ที
11:30-12:15  การแสดงโดยวงแจ๊สสยาม JAZZIAM (45 mins)
12:15-14:00  พิธีกรแนะนำการแสดงโดยโรงเรียนดนตรีและการแสดงภูเก็ต Phuket Academy Of Performing Arts
14:00             พิธีกรขึ้นเวที
14:05-14:10  โชว์เปิดงาน (กาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน)
14:10-14:15  พิธีเปิดงาน
14:15-15:00  การแสดงโดยวงฟิเวร่า
15:00-15:30  โชว์สาธิตการทำอาหารโดยเชฟออดรา มอร์ริส
15:30-17:00  การแสดง Thai contemporary “ASEAN Medleys”
17:00-17:30  สาธิตการทำ “โอต้าว” โดยสมาคมเพอรานากัน
17:30-18:00  กิจกรรมบนเวที
18:00-19:00  การแสดงดนตรีบนเวที
19:00-20:00  โชว์ดีเจ
20:00             ปิดงาน

กำหนดการ งานเทศกาลอาหารและดนตรี “ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล”
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (3-5 มีนาคม)

กำหนดการ งานเทศกาลอาหารและดนตรี “ลากูน่าภูเก็ตฟู้ดแอนด์มิวสิคเฟสติวัล” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.