ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR ระดับเหรียญทองโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR ระดับเหรียญทองโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

เมื่อเร็วๆนี้ (วันที่ 18 พฤศจิกายน) บมจ. ลากูน่ารีสอร์ทแอนด์โฮเท็ล (ลากูน่าภูเก็ต) ได้รับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จากผลการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม อันประกอบด้วย การจัดงานประเพณีต่างๆภายในลากูน่าภูเก็ตเพื่อให้ชาวชุมชนได้เข้าร่วม อาทิ งานประเพณีลอยกระทง เทศกาลถือศีลกินผัก รวมไปถึงกิจกรรมที่ลากูน่าภูเก็ตร่วมจัดในพื้นที่ชุมชน อาทิ การจัดขบวนแห่และร่วมทำบุญที่วัดในวันเข้าพรรษาและประเพณีสารทเดือนสิบ กิจกรรมบริจาคอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งจำเป็นต่างๆให้กับมัสยิดในช่วงเทศกาลรอมฎอน (ถือศีลอด) และศาลเจ้าในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ และได้รับการยกระดับเป็นองค์กรพันธมิตรเหรียญทอง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม (CSR) และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลในงานซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ

ลากูน่าภูเก็ตรับรางวัลเกียรติยศด้าน CSR ระดับเหรียญทองโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (2019 AMCHAM’s CSR Excellence Recognition)
จากซ้าย: ธีรพงษ์ แซ่เฮง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล เอาท์ริกเกอร์ลากูน่าภูเก็ตบีชรีสอร์ท; รัตนพัฒน์ เพชรจีน ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ ดุสิตธานีลากูน่าภูเก็ต; เกรกอรี บาสเตียน ประธานสมาคมหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย; ประสิทธิ์ชัย พรหมดวง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต; ไมเคิล ฮีธ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย; พีระ ป้อมสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต; รุ่งตะวัน ภัทรสุวรรณกิจ ผู้จัดการแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม อังสนาลากูนาภูเก็ตและบันยันทรีภูเก็ต

นายพีระ ป้อมสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ลากูน่าภูเก็ต กล่าวว่า “องค์กรของเราตั้งอยู่ในชุมชนเชิงทะเล (อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต) ซึ่งประกอบไปด้วยวัด 5 แห่ง ศาลเจ้า 3 แห่ง และมัสยิถอีก 7 แห่ง เพื่อนพนักงานนับพันชีวิตของเราก็มาจากพื้นฐานความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรารู้สึกภูมิใจที่ลากูน่าภูเก็ตได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยทำนุบำรุงและสืบสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมเหล่านี้ และเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานรวมทั้งคนในชุมชนท้องถิ่นได้ออกมาช่วยเหลือและทำกิจกรรมร่วมกันอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่องค์กรเราดำเนินกิจการมาครับ”

รางวัลองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นประจำปี 2562 (2019 ACE Recognition) นั้น ได้มอบให้แก่องค์กรสมาชิกที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยในปี 2558 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลนี้เป็นครั้งแรกจากโครงการ“ซีดลิ้งส์ภูเก็ต” ซึ่งมอบโอกาสในการฝึกอบรมอาชีพแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสด้านการศึกษา ต่อมาในปี 2559 ลากูน่าภูเก็ตได้รับรางวัลดังกล่าวจากโครงการร่วมสร้างชุมชนสีเขียว ตามด้วยปี 2560 จากโครงการด้านการศึกษา อาทิ โรงเรียนอนุบาลลากูน่าภูเก็ต โครงการศูนย์การเรียนรู้เคลื่อนที่ฯ และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อชุมชน และในปี 2561 จากโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานลากูน่าภูเก็ต ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนพนักงานสมาชิกสหกรณ์และครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมจากกลุ่มลากูน่าภูเก็ตเพิ่มเติมได้ที่ www.LagunaPhuket.com/CSR

ในปีนี้มีองค์กรสมาชิกจำนวน 68 แห่งร่วมรับรางวัล โดยลากูน่าภูเก็ตยังเป็น 1 ใน 33 องค์กรสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นระดับเหรียญทอง (Gold Level) อีกด้วย ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลฯในปีนี้ได้ที่ www.amchamthailand.com

Share:

Related Post

3 ข้อดีของการเลือกเข้าพักในโรงแรมสาทรซอย 1

3 ข้อดีของการเลือกเข้าพักในโรงแรมสาทรซอย 1

สำหรับใครที่กำลังมีแพลนว่าจะเดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ การเลือกโรงแรมสาทรซอย 1 เป็นที่พักนับว่าเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ทุกการเดินทางของเรา

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.